Dotace – rizika, podvody a jejich odhalování

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Václav Polok

Odborníkem v oblasti účetnictví, daní a dotací s dlouholetou odbornou a řídící praxí ve Finanční správě ČR a příspěvkové organizaci neziskového sektoru, soudním znalcem a přednášejícím pro MF ČR a Justiční akademii a vybraný externí hodnotitel dotačních programů EU- INTERREG CZ-SK.

Popis:

Cíl semináře

Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech
a praktických způsobech poskytování tuzemských
i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, ale především o jejich ekonomickém a účetním obrazu, zahrnující vlastní účtování, vyúčtování a kontrolu v návaznosti na určená pravidla podmínek jejich ekonomického použití a využití v oblastech podnikatelské i neziskové sféry.

Obsah semináře

Součástí výkladu je identifikace možných druhů dotačních rizik, dotačních podvodů, jejich odhalování a způsobů řešení případných problémů s plněním podmínek použití dotačních prostředků. Nejedná se o prezentaci externích služeb dotačního managementu, nýbrž o prostý uživatelský
a controllingový pohled ze strany příjemce dotace  

Trestný čin dotačního podvodu a trestný čin poškozování finančních zájmů Evropské unie jsou aktuálně velmi rozšířenými způsoby páchání hospodářské trestné činnosti v oblasti nakládání a správy s poskytnutými dotačními finančními prostředky.

PROGRAM

  • identifikace a charakteristika pojmů oblasti dotací
  • možnosti, pravidla a způsoby poskytování tuzemských
    i evropských dotací
  • realizace, evidence, účtování a vypořádání přijatých dotačních prostředků u příjemce
  • kontrola, monitorovací zpráva a porušení rozpočtové kázně
  • obligatorní znaky ekonomické skutkové podstaty dotačního podvodu a druhy dotačních podvodů
  • praktické příklady možných druhů dotačních podvodů

Určeno:

Pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance a manažery státní správy, veřejné správy, samosprávy i podnikatelského sektoru, kteří odpovídají za řízení a správu použití dotačních prostředků v dané organizaci.

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-837/2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

13.06.2024
ON-LINE

Začátek: 13.06.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200272

Uzávěrka: 06.06.2024

 Další termíny:

29.08.2024
Praha
29.08.2024
ON-LINE
24.10.2024
ON-LINE
24.10.2024
Praha
28.11.2024
Praha
28.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz