Schvalování technické způsobilosti vozidel – praxe a změny v roce 2024

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Martin Tichý

Dlouholetý pracovník Ministerstva dopravy odboru provozu silničních vozidel, krátce působil jako ředitel technické zkušebny TZV CZ.

Popis:

Cíl semináře

Seminář představí všechny oblasti oblastí schvalování technické způsobilosti. Zaměří se nejen na správnou aplikaci zákona č. 56/2001 Sb., ale i na změny, které se očekávají v roce 2024. Zároveň bude popsán vliv nových Evropských předpisů na tuto problematiku.

Obsah semináře

- Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel v jednom či více stupních.

- Aplikace nařízení (EU) č. 858/2018 a nařízení EU č. 167/2013 a 168/2013 do našeho právního řádu.

- Schvalování přestavby vozidla.

- Schvalování jednotlivé výroby vozidel.

- Zákon č.56/2001 Sb. Včetně jeho novel a novel prováděcích předpisů.

- COC listy.

- Zápis změny údajů

- legislativní změny v roce 2024

- posun a vývoj aplikační praxe v problematice schvalování technické způsobilosti vozidel

- EURO 7

- reakce na dotazy z praxeHarmonogram:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-881/2021; Schvalování technické způsobilosti vozidel (webinář)

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

19.09.2024
ON-LINE

Začátek: 19.09.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 12.09.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

06.06.2024
Praha
06.06.2024
ON-LINE
19.09.2024
Praha
14.11.2024
Praha
14.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz