Praktické poznatky k novelizacím zákoníku práce 2023/2024 – kritický pohled

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

doc.JUDr. Jakub Morávek Ph.D.

Působí jako docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vedle toho je též aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů, aktuálně je členem jeho rozkladové komise. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, včetně komentářů k zákoníku práce, článků v odborných periodicích a  příspěvků v konferenčních sbornících Je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, jako předseda sekce pro pracovní právo expertního orgánu České advokátní komory, soudcem kárného senátu Nejvyššího správního soudu a členem pracovní komise Legislativní rady Vlády. 

Popis:

Obsah semináře

Seminář bude zaměřen na praktické poznatky (jak v z hlediska akademického, tak z hlediska advokátní praxe) s aplikací novely zákoníku práce, jíž bylo reagováno na směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a dále na změny pracovněprávní úpravy, včetně právní úpravy zaměstnanosti, které nebyly účinnosti před koncem roku 2023, resp. k 1. lednu 2024.

Konkrétně bude pozornost věnována právní úpravě:

  • doručování a elektronickému uzavírání smluv v pracovněprávních vztazích;
  • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
  • výkonu práce na dálku;
  • pracovní doby a doby odpočinku;
  • zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců;
  • rodičovské dovolené;
  • ručení za mzdy poddodavatelů ve stavebnictví;
  • nelegální práce;
  • agenturního zaměstnávání a zaměstnanosti.

Závěrem bude poukázáno na aktuálně připravovanou či schvalovanou změnovou právní úpravu pracovněprávních vztahů.

Harmonogam:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-512/2022, Zákoník práce - aktuality a praxe

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

29.08.2024
Praha

Začátek: 29.08.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 22.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

21.03.2024
Praha
21.03.2024
ON-LINE
23.05.2024
Praha
23.05.2024
ON-LINE
29.08.2024
ON-LINE
17.10.2024
Praha
17.10.2024
ON-LINE
03.12.2024
ON-LINE
03.12.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky