Veřejné zakázky malého rozsahu

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Martin Kakrda

Vedoucí oddělení metodiky veřejných zakázek na Ministerstvu průmyslu a obchodu, člen expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj a člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je nebát se veřejných zakázek, ale mít k nim respekt.

Obsah semináře:

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s problematikou veřejných zakázek malého rozsahu od A do Z. Po seznámení se se základními „zakázkovými“ pojmy (veřejná zakázka malého rozsahu, předpokládaná hodnota, dělení zakázek, kvalifikace, hodnotící kritéria) budou účastníci provedeni tvorbou vnitřního předpisu a jeho vhodným nastavením. Navrženo bude možné rozdělení veřejných zakázek malého rozsahu dle výše předpokládané hodnoty a tomu odpovídající složitost schvalování a zadávání. Rozebrány budou také praktické problémy vytváření zadávací dokumentace s důrazem na uplatnění zásad zadávání. Opomenut nezůstane ani výběr dodavatele s popisem činnosti a role členů hodnotící komise.  Uvedeny budou také souvislosti, které se vážou na podpis smlouvy a jejich následné změny (způsob uzavření smluv a jejich zveřejnění, limity možných dodatků atd.). V samotném závěru budou účastníci upozorněni na některé trestněprávní aspekty, které zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přináší.   

Stručně:

  • pojmy – základem je si rozumět
  • vnitřní předpis – rozumná pravidla pochopí všichni
  • schvalování – méně je někdy více
  • výběr dodavatele – kdo je ten nejlepší
  • podpis smlouvy – jdeme do finále
  • trestní odpovědnost – na co si dát pozor

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-194/2022, Veřejné zakázky malého rozsahu (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.11.2024
ON-LINE

Začátek: 20.11.2024 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 13.11.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

25.09.2024
Praha
25.09.2024
ON-LINE
20.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz