Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismus

Lektor:

MUDr. František Koukolík DrSc., FCMA

Český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se vztahu mezi mozkem a chováním s přesahem do společenských otázek a propagaci kritického myšlení a vědeckého přístupu. Člen České lékařské akademie. Vydal okolo jednoho sta časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií.

Popis:

Seminář je zaměřen na odpudivé lidské vlastnosti, kterými je subklinická psychopatie, machiavelismus a narcismus. Přednáška se zabývá jejich rozpoznáváním v každodenní praxi, evolučním pozadím, vývojem, příčinami, neurobiologickými podklady a následky tohoto chování. Uvádí příklady z praxe.
Během semináře bude podrobně vysvětlena stavba a funkce lidského mozku, definice, příčiny a stav mozku psychopatů, machiavelistů a lidí stižených narcistickou poruchou a jak by měl sociální pracovník s psychopaty jednat a postupovat.

Obsah semináře : 

  • Temná trojice (neúplná psychopatie, machiaveliánství, narcismus)
  • stavba a funkce lidského mozku
  • definice, příčiny a stav mozku psychopatů, machiavelistů a lidí stižených narcistickou poruchou
  • Psychopatie (příčiny, geny, perinatální postižení, porucha chování dětí a dospívajících, psychopatické znaky)
  • kriminální a nekriminální psychopati, úspěšní a neúspěšní psychopati, podnikoví psychopati
  • Machiaveliánství (sexuální chování, adolescence a rodina, mocenské zákony)
  • Narcismus
  • Známé světové osobnosti a jejich syndromy

Přednáška vychází z knížky:

Koukolík F. Sociálně úspěšní psychopati (Vzpoura deprivantů 1996-2020), vyd. Galén Praha 2020 a je doplněna nejnovějšími poznatky.

Harmonogram:

10:00–12:30

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Kategorie:

Měkké dovednosti, InformatikaSociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

13.06.2024
ON-LINE

Začátek: 13.06.2024 10:00 (čt)

Délka výuky: 3 hodiny

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 06.06.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

13.06.2024
Praha
04.09.2024
Praha
04.09.2024
ON-LINE
10.12.2024
ON-LINE
10.12.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz