Náhrada škody v dopravě

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody včetně přímých nároků proti pojišťovně a ve věcech obdobných s výjimkou sporů podle zákona č. 82/1998 Sb.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit účastníky semináře s aktuální judikaturou v oblasti odpovědnosti za škodu v dopravě

Obsah semináře

Podmínky vzniku povinnosti k náhradě 

 • porušení pravidel silničního provozu
 • zvláštní povaha provozu dopravního prostředku 
 • provozovatel 
 • právní vztahy (provozovatel, řidič, zaměstnanec) 

Střet provozů 

 • způsob vypořádání
 • typové situace 

Rozsah náhrady 

 • majetková škoda a nemajetková újma
 • škoda na vozidle 
 • náhradní vozidlo
 • újma na zdraví (bolest, ztížení společenského uplatnění a další újmy) 
 • ztráta osoby blízké

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

 • rozsah pojištění
 • přímý nárok poškozeného vůči pojistiteli
 • povinnosti pojištěného a pojistitele

Vybrané procesní otázky

 • dokazování, znalecké posudky

Diskuse

 

Výklad všech témat je podložen rozborem aktuální judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Podle legislativního vývoje není vyloučen náhled na základy nové úpravy povinného smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.

Vítány jsou připomínky a debata k jednotlivým otázkám, nikoliv však ke konkrétním běžícím, neskončeným sporům.

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-322/2024; Náhrada škody v dopravě (webinář)

Kategorie:

Doprava, LogistikaVzdělávání advokátů

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.10.2024
ON-LINE

Začátek: 21.10.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 14.10.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

21.10.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz