Jak se na krajském úřadě, obci nebo stavebním úřadě připravit na kontrolu RÚIAN

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Jiří Formánek

ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN. Aktivně se podílí na vybudování a provozu registru územních identifikací, adres a nemovitostí (RÚIAN), jednoho ze čtyř základních registrů veřejné správy v České republice.

Popis:

Seminář je zaměřen na vysvětlení problematiky územní identifikace v ČR, principů fungování základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a agendového Informačního systému územní identifikace (ISÚI).

Hlavním cílem semináře je popsat proces přípravy, vlastní realizace a vyhodnocení kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti zápisu údajů do RÚIAN a to jak z pohledu kontrolujícího, tak kontrolovaného.

Podrobně je v rámci semináře rozebrán dokument „Standard pro oblast kontroly zápisu údajů do ISÚI/RÚIAN“, který ČÚZK vytvořil jako návod k provedení kvalitní kontroly obcí ze strany krajských úřadů a zajištění sjednocení výkonu kontroly v rámci celé České republiky.  

Seminář obsahuje popis a způsob nápravy u nejčastěji zjišťovaných chyb, které se při editaci údajů v RÚIAN vyskytují a to především ty, které jsou ze strany kontrolujících předmětem kontrol výkonu přenesené působnosti.

Závěr semináře je věnován praktickým otázkám a odpovědím na nejčastější pokládané otázky.

Seminář je určen zejména pro zaměstnance krajských, obecních a stavebních úřadů, kteří se podílí na přípravě, vlastním průběhu a vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti, včetně stanovení opatření k nápravě.

Obsah semináře

  • Úvod do problematiky územní identifikace a RÚIAN
  • Základní právní rámec kontrol výkonu přenesené působnosti
  • Příprava před kontrolou na krajských úřadech
  • Příprava před kontrolou na obcích a stavebních úřadech
  • Předmět kontroly
  • Vyhodnocení kontrol
  • Řešení praktických problémů
  • Nejčastější otázky a odpovědi

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-75/2024; Jak se na krajském úřadě, obci nebo stavebním úřadě připravit na kontrolu RÚIAN (webinář)

Kategorie:

Měkké dovednosti, InformatikaOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

12.09.2024
ON-LINE

Začátek: 12.09.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 05.09.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

20.06.2024
Praha
20.06.2024
ON-LINE
12.09.2024
Praha
03.12.2024
Praha
03.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz