Pokladna v roce 2024

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Obsah semináře

Platná legislativa.

Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprávnění podepisovat doklady, podpisové vzory, formální a věcná kontrola pokladních dokladů, oprava pokladních dokladů.

Omezení plateb v hotovosti.

Ceniny: šeky, známky, kolky, stravenky, šeky jako platební prostředky. Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy, dohoda o hmotné odpovědnosti.

Platební karty: evidence, účtování, časté chyby. Kdy je ceninou? Úhrady platební kartou zaměstnance za zaměstnavatele

Elektronická stravenka: kdy je a kdy není ceninou, jak účtovat

Valutové pokladny, pokladna a cizí měny – zásady účtování, účtování záloh na zahraniční služební cesty, vyúčtování služebních cest, použití směnných kurzů cizích měn, účtování kurzových rozdílů.

Pokladní doklady z hlediska zákona o DPH a z hlediska zákona o účetnictví, způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti dokladů, běžné a zjednodušení daňové doklady, opravné doklady a úpravy v prokázání okamžiku, kdy je doklad dán do dispozice příjemci, údaje pro potřeby účetní jednotky,

Inventarizace pokladny, zjištěné rozdíly, odpovědnost za škodu, falešné bankovky, nejčastější chyby zjišťované při vedení pokladen. Chybějící hotovost a ceniny – právní řešení, účtování.

Pokladní kniha - ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC, obraty, zůstatky, protokolární předávání.

Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových. Podklady – paragony, cestovní příkazy …, zaúčtování dokladů hrazených z provozních záloh poskytnutých zaměstnanci.

Provozní zálohy – vnitřní pravidla, zákonné omezení pro p.o. zřízené státem.

Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, vnitřní kontrolní systém - kumulace funkcí.

Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona, NOZ.

Obsah směrnice pro činnost pokladny: organizační struktura účetní jednotky, druhy pokladních dokladů, oběh účetních dokladů, podpisové vzory. 

Diskuse, dotazy.

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-828/2022; Pokladna (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

11.11.2024
ON-LINE

Začátek: 11.11.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 04.11.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

16.09.2024
ON-LINE
16.09.2024
Praha
11.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz