Účetní aktuality pro příspěvkové organizace

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Obsah semináře

Změny předpisů pro ÚSC a p.o. v r. 2023 a pro r. 2024

 • Příprava zákona o účetnictví a dalších souvisejících předpisů účetních i daňových-stručné informace, předpoklad účinnosti k 1.1.2025
 • Příprava zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který by měl nahradit zákon o finanční kontrole
 • Konsolidační balíček – výběr změn předpisů pro p.o. a ÚSC k 1.1.2024

          - DPH

          - Daň z příjmů fyzických osob – týkající se zaměstnanců, benefity …

          - Daň z příjmů právnických osob – týkající se zaměstnavatele

          - Zákon 250/2000 Sb.

          - Zákon 218/2000 Sb.

          - Zrušení vyhlášky o FKSP a povinnost p.o. upravit vnitřní předpisy

          - Změny v podpoře stravování zaměstnanců

          - Změny související s odměnami u DPP

          - Nové výpočty dle zákona o rozpočtové odpovědnosti

          - Přechodná ustanovení

 • Stručná rekapitulace změn předpisů v r. 2023
 • Změny výkladů předpisů v oblasti dotací
 • Dopady zrušení Regionálních rad pro příjemce jejich dotací.
 • Významné změny ostatních daňových zákonů, změny daňového řádu
 • Změny zákoníku práce i pro zaměstnance veřejné správy
 • Změny limitů pro náhrady cestovních výdajů – vliv na optimální výši stravenky i stravenkového paušálu v r. 2023 a předpoklad k 1.1.2024
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy, k rozpočtům p.o. atd.
 • Upozornění na dříve přijaté změny účetních a daňových předpisů, které se však v praxi ÚSC a p.o. často nedodržují
 • Aktuální interpretace Národní účetní rady
 • Novely předpisů v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků – vliv na jejich účinnost
 • Informace o dalších změnách předpisů podle aktuálního vývoje

Cílová skupina: zaměstnanci ekonomických odborů a účtáren p.o. a ÚSC, interní auditoři, osoby provádějící kontroly hospodaření p.o. nebo přezkumy hospodaření obcí

Harmonogram:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-805/2022; Účetní a daňové aktuality (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

07.10.2024
ON-LINE

Začátek: 07.10.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 30.09.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

13.05.2024
ON-LINE
13.05.2024
Praha
07.10.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz