Účetní aktuality pro příspěvkové organizace

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Obsah semináře

 • Rekapitulace změn předpisů v r. 2021, vliv koronaviru na hospodaření p.o. a ÚSC
 • Evidence skutečných vlastníků a dotace z rozpočtu ÚSC, stanoviska MFČR
 • Změny technické a konsolidační vyhlášky, úpravy pro PAP
 • Novela rozpočtových pravidel
 • Změny předpisů v oblasti dotací
 • Dopady zrušení Regionálních rad pro příjemce jejich dotací.
 • Významné změny daňových zákonů s účinností (i s odloženou) od 1.1.2021, dopad daňového balíčku na veřejně prospěšné poplatníky, změny daňového řádu
 • Změny zákoníku práce i pro zaměstnance veřejné správy
 • Změny limitů pro náhrady cestovních výdajů – vliv na optimální výši stravenky i  stravenkového paušálu
 • Změny v oceňování majetku
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy, k dopadu „izolačky“ na tvorbu FKSP, k rozpočtům p.o. atd
 • Upozornění na dříve přijaté změny účetních a daňových předpisů, které se však v praxi ÚSC a p.o. často nedodržují
 • Aktuální interpretace Národní účetní rady
 • Novely předpisů – zákon o obcích, o finanční kontrole aj. v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
 • Seznámení s připravovanými novelami daňových zákonů.
 • Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývoje

 

Harmonogram:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-805/2022; Účetní a daňové aktuality (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

13.05.2024
ON-LINE

Začátek: 13.05.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 06.05.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

13.05.2024
Praha
07.10.2024
Praha
07.10.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz