Novela matričního zákona

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Ivan Tobek

Vedoucí oddělení matrik a ověřování Ministerstva vnitra

Popis:

Seznámení s aktuální novelou zákona o matrikách a s jejím dopadem do praxe matričních úřadů

Obsah semináře

Změny reagující na potřeby matriční praxe:

Příslušnost matričních úřadů

Vstup do registrovaného partnerství a uzavření manželství

Nahlížení do matriční knihy a sbírky listin

Jméno a příjmení

Související změny občanského zákoníku a dalších právních předpisů

Digitalizace matriční agendy:

Zavedení centrálního informačního systému

 Digitální matriční doklady a další matriční dokumenty

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - MV/AK/PV-374/2022; Aktuální změny v matričním právu a aktuální problémy (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

27.09.2023
ON-LINE

Začátek: 27.09.2023 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200354

Uzávěrka: 20.09.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz