Kronikářství pro města a obce – aktuální trendy a praxe

UZAVŘENO

Lektor:

PhDr. Jan Mareš Ph.D.

Vedoucí Státního okresního archivu v Lounech, odborný rada, dlouholetý odborník v oblasti kronikářství, archivář, historik

Popis:

Seminář je věnován problematice moderního vedení kronik měst a obcí se zaměřením na aktuální právní předpisy upravující tuto oblast, postavení a práva kronikáře vývoj a aktuální trendy kronikářství ve spojitosti s digitalizací a příklady dobré praxe.

Cíl semináře

Seznámení s vývojem kronikářství, zasazení kronikářské činnosti do legislativního a společenského rámce a náhled praxe vedení kronik v 21. století v analogové a digitální podobě.

Obsah semináře

- význam nejen obecních kronik v 21. století čili smysl moderního kronikářství
- přehled vývoje kronikářství v českých zemích
- aktuální právní předpisy upravující problematiku kronikářství a související legislativa
- postavení a práva kronikáře
- zdroje informací v analogovém a digitálním světě
- práce s daty, jejich třídění, hodnocení a využití v kronikářské práci
- nácvik evaluace informačních zdrojů, praktická tvorba kronikářských záznamů podle témat
- chyby při formulování kronikářských zápisů (jazykové styly, rétorické postupy, forma a obsah)
- analog kontra digitál čili trvalá udržitelnost kronikářství v praxi

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

19.09.2023
ON-LINE

Začátek: 19.09.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2230200014

Uzávěrka: 12.09.2023

 Další termíny:

11.06.2024
Praha
11.06.2024
ON-LINE
17.09.2024
ON-LINE
17.09.2024
Praha
03.12.2024
Praha
03.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz