Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi - aktuality a praxe 2024

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Petr Beck

Ministerstvo práce a sociálních věcí - vedoucí odd. pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Zkušební komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o nepojistných sociálních dávkách, akreditovaný lektor, spoluautor praktických komentářů příslušné legislativy.

Popis:

Cíl semináře

Seznámení účastníků s aktuální situací v systému o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona a umožní jim získat aktuální informace a dovednosti, jak správně aplikovat zákonné normy při efektivním rozhodování při vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.

 

V rámci semináře se seznámíte s aktuálním výkladem zákona o pomoci v hmotné nouzi ve světle novel a ve vazbě na Metodické pokyny MPSV. Také budou představeny novely ostatních dávkových systémů včetně ukrajinských dávek (novela Lex Ukrajina), které mj. ovlivňují poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Výklad lektor s dlouholetými zkušenostmi na MPSV povede se zřetelem na problematické okruhy, které přináší praxe, aktuální situaci v systému pomoci v hmotné nouzi, novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Lektor ve svém výkladu také upozorní na nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi na základě metodických pokynů.

 

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům sociálních odborů obcí a krajů, pracovníkům úřadů práce a dalším zájemcům o tuto problematiku z řad pomáhajících profesí.

 

Obsah semináře:

1. Aktuální informace z ostatních dávkových systémů

     a) Životní a existenční minimum

     b) Změny v zákoně o státní sociální podpoře

     c) Změny v zákoně o poskytování dávek osobám se   

     zdravotním postižením

     d) Jednorázový příspěvek na dítě

     e) Lex Ukrajina (novela Lex Ukrajina V)

 1. humanitární příspěvek
 2. příspěvek pro solidární domácnost

 

2. Zákon o pomoci v hmotné nouzi

 1. Změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi
 2. Podmínky nároku na dávky
 3. Příspěvek na živobytí, podmínky pro nárok, výši a jeho poskytování
 4. Doplatek na bydlení, podmínky pro nárok, výši a jeho poskytování
 5. Mimořádná okamžitá pomoc a její poskytování
 6. Příklady výpočtu dávek 
 7. Nejčastější problémy, které se vyskytují při aplikaci zákona a jejich řešení
 8. Metodika a její využití v praxi
 9. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi

Seminář je akreditován MPSV i MV!

Harmonogram:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2021/1122-SP/PC/PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi
MV - AK/PV-89/2022; Zákon o pomoci v hmotné nouzi (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

13.02.2024
ON-LINE

Začátek: 13.02.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200060

Uzávěrka: 06.02.2024

 Další termíny:

06.08.2024
Praha
06.08.2024
ON-LINE
03.10.2024
ON-LINE
03.10.2024
Praha
03.12.2024
Praha
03.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz