Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Milada Hrabánková

Do roku 2021 ředitelka odboru živností, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Popis:

Cíl semináře

Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském právu. 

Obsah semináře

                Aktuální novely živnostenského zákona

  • zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování),
  • zákon č. 527/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších zákonů – překážky provozování některých živností právnickými osobami,
  • zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech - zapisování titulů a vědeckých hodností v živnostenském rejstříku
  • zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní – změna v §45b živnostenského zákona,
  • zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon   č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – změna živnostenského zákona – zprostředkování v energetických odvětvích není živností,
  • vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk č. 58 – změna v definici velkých vozidel v nákladní dopravě a stanovení požadavků na finanční způsobilost, dobrou pověst a odbornou způsobilost pro provozovatele silniční motorové dopravy nákladní mezinárodní vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  • vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků – sněmovní tisk 139 – změna živnostenského zákona – zakladatelé obchodních společností a zahraniční právnické osoby zřizující odštěpný závod v České republice se budou moci podat návrh na zápis do obchodního rejstříku před zápisem do živnostenského rejstříku,
  • další aktuální novely živnostenského zákona.

   Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů v praxi živnostenských úřadů – provozování cestovní kanceláře a cestovní agentury, průvodcovské činnosti a online zprostředkování cestovních služeb – kontrolní činnost živnostenských úřadů.

   Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva
  • všeobecné podmínky provozování živnosti,
  • pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele
  • překážky provozování živnosti,
  • posuzování odborné způsobilosti včetně odborné praxe.

 

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-322/2023, Živnostenský zákon - aktuality a praxe (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

13.06.2024
ON-LINE

Začátek: 13.06.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200245

Uzávěrka: 06.06.2024

 Další termíny:

23.07.2024
ON-LINE
23.07.2024
Praha
26.09.2024
ON-LINE
26.09.2024
Praha
21.11.2024
Praha
21.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz