Profesionální asistentka - Co by měla znát správná asistentka

UZAVŘENO

Lektor:

Bc. Jan Brodský DiS.

Byl tiskovým mluvčím Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a i dalších státních institucí. Více než 15 let se zaměřuje na manažerské dovednosti aplikované ve veřejné správě. Jeho profesním zaměřením je komunikace, prezentace, protokolární události a procesní řízení.

Popis:

Seminář je určen asistentkám a sekretářkám, které svoji práci berou zodpovědně a chtějí znát nové trendy v oblasti poskytování servisu nadřízeným. Stejně tak je určen i absolventům nebo zaměstnancům, kteří jsou dosud bez zkušeností s poskytováním práce profesionální asistentky a do budoucna se na ni chtějí vypracovat, případně již nyní jsou na ně delegovány některé činnosti související s prací osobní asistentky nadřízeného, konkrétního týmu nebo jiného kolektivu.  

Cíl semináře

Naučit se vykonávat práci asistentky profesionálně

Obsah semináře

Profil profesionální asistentky včetně očekávání nadřízených

Systematičnost při plnění úkolů nebo zavádění procesů

Komunikace

Vhodné oblečení, úprava oblečení, doplňky a image

Servis při jednáních, občerstvení, dary

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

12.06.2024
Praha

Začátek: 12.06.2024 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2430200015

Uzávěrka: 05.06.2024

 Další termíny:

05.09.2024
Praha
05.09.2024
ON-LINE
12.12.2024
ON-LINE
12.12.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz