Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Popis:

Seminář je zaměřen na problematiku jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě. Seznamuje účastníky s právní úpravou péče jednoho rodiče, společné péče a střídavé péče, kterou obsahuje občanský zákoník. Účastníci budou seznámeni s odlišnostmi a podmínkami, které jsou u těchto forem péče stanoveny a s vhodností užití té které péče, stejně jako s případnými přesahy forem péče do vyživovací povinnosti k dítěti. Podrobně budou probrány aspekty střídavé péče, neboť v této oblasti ještě stále panuje v některých otázkách poměrně zásadní diskuse. Budou také seznámeni s judikaturou, která se k formám péče vztahuje a podstatným způsobem tak dotváří právní rámec této úpravy. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

  • Prameny práva úpravy porozvodové péče o dítě
  • Odlišnosti a podmínky forem porozvodové péče o dítě, vývoj podmínek pro střídavou péči.
  • Judikatura úpravy porozvodové péče o dítě
  • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků. Evaluace.

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2023/0456-SP/VP; Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě (webinář)
MV - AK/PV-797/2022; Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.02.2024
ON-LINE

Začátek: 28.02.2024 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200171

Uzávěrka: 21.02.2024

 Další termíny:

24.04.2024
ON-LINE
24.04.2024
Praha
15.10.2024
ON-LINE
15.10.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky