Právo dítěte na styk s rodiči a jinými osobami

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Popis:

Seminář je zaměřen na problematiku práva dítěte na styk s rodiči a jinými osobami. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou styku, kterou obsahuje občanský zákoník. Předmětem semináře je i judikatura, která se k této otázce vztahuje. Zmíněna bude i problematika neosobního styku a právo na informace. Stručně bude pojednáno i o výkonu rozhodnutí při nedodržování úpravy styku. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

  • Prameny práva úpravy styku dítěte s rodiči a jinými osobami
  • Míra rozsahu styku odpovídající nejlepšímu zájmu dítěte ve světle judikatury
  • Styk v neosobní formě prostředky komunikace na dálku a právo na informace
  • Zajištění výkonu rozhodnutí při nedodržování úpravy styku, procesní postup

Harmonogram:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2023/0458-SP/VP, Právo dítěte na styk s rodiči a jinými osobami (webinář)
MV - AK/PV-806/2022; Právo dítěte na styk s rodiči a jinými osobami (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.09.2023
ON-LINE

Začátek: 20.09.2023 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 13.09.2023

 Další termíny:

20.09.2024
Praha
20.09.2024
ON-LINE
06.12.2024
ON-LINE
06.12.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz