Pomocný analytický přehled PAP - pokročilí

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektoři:

Ing. Nikola Kortanová

oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru, Ministerstvo financí ČR

Ing. Tomáš Sluka

vedoucí oddělení rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR

Popis:

Pomocný analytický přehled (PAP) od 1. 1. 2022 – pro pokročilé

 

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky, majetkové pracovníky atd.) některých vybraných účetních jednotek, které sestavují a předávají Pomocný analytický přehled (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu, jedná se o organizační složky státu, státní fondy, státní příspěvkové organizace, kraje, Regionální rady regionů soudržnosti, obce (pokud je počet obyvatel 3000 a více) a příspěvkové organizace zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem (pokud jsou aktiva celkem vyšší než 100 milionů Kč). U účastníků tohoto semináře se předpokládá pokročilá znalost Pomocného analytického přehledu.

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména se změnami závazného vzoru PAP s účinností od 1. 1. 2022. Dále se zaměříme na obsah jednotlivých částí PAP, specifika ve vykazování partnerů v PAP a na jednotlivé typy změn, které se vysvětlíme na praktických příkladech. Část semináře je věnována kontrolním vazbám, které jsou nastaveny pro předávání PAP. Stěžejní část semináře je pak věnována konkrétním postupům účtování s vazbou na vykazování v PAP, a to včetně následné diskuse nad dotazy účastníků, které je možné zaslat předem.

 

Obsah:

legislativní změny v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví od 1. 1. 2022

změny závazného vzoru Pomocného analytického přehledu (PAP) s účinností od 1. 1. 2022

důvody předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)

obsah jednotlivých částí PAP

partneři v PAP

typy změn – definice a příklady

identifikátory veřejných zakázek

sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn

opravy v PAP

kontrolní vazby v PAP

konkrétní praktické příklady účtování s vazbou na vykazování v PAP

dotazy a diskuse

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Přesný časový harmonogram bude upřesněn na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-429/2017,Pomocný analytický přehled PAP

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

19.09.2023
Praha

Začátek: 19.09.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200295

Uzávěrka: 12.09.2023

 Další termíny:

12.09.2024
Praha
12.09.2024
ON-LINE
07.11.2024
ON-LINE
07.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz