Hazardní hry a úskalí jejich regulace pro města a obce

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Ing. Tomáš Bureš

Lektor je vedoucí oddělení 7302 – Regulace hazardu na Ministerstvu financí ČR.

Popis:

Seminář je určen pro úředníky obecních a městských úřadů, kteří se v rámci své činnosti zabývají agendou hazardních her, tj. povolením k umístění herního prostoru či ohlášením hazardní hry. Tento seminář představuje obecný úvod do regulace hazardních her s detailnějším zaměřením na povolovací proces z pohledu obecních úřadů, přičemž kromě aktuálně platné právní úpravy budou představeny i relevantní změny té nadcházející.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit příslušné úředníky obecních a městských úřadů s problematikou agendy hazardních her ve vztahu k aktuální a nadcházející právní úpravě, jejich povolování a jejich regulaci vyplývající ze zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách se zaměřením na úskalí celého procesu povolování herních prostorů, nejčastější pochybení a jejich předcházení.

Obsah semináře

  • Aktuální právní úprava upravující provozování hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
  • Změny v návaznosti na novelu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách účinnou od 1. ledna 2024
  • Výklad nejdůležitějších pojmů
  • Ohlášení hazardní hry
  • Problematika povolovacího procesu z pohledu obecních úřadů
  • Oznámení změn skutečností
  • Změny, zrušení a zánik povolení k umístění herního prostoru
  • Nejčastější procesní pochybení a jejich předcházení
  • Zodpovězení nejčastějších dotazů
  • Reakce na dotazy posluchačů

Harmonogam:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-552/2021; Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

03.10.2023
ON-LINE

Začátek: 03.10.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200313

Uzávěrka: 26.09.2023

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

03.10.2023
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
28.11.2023
Praha
28.11.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky