Odnětí dotace

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Vladimír Dlouhý DiS.

Mgr. Vladimír Dlouhý působí na Ministerstvu financí v odboru Centrální harmonizační jednotka, kde se zabývá metodickou, analytickou a koncepční činností v oblasti řízení a kontroly veřejných financí. S kontrolou veřejné finanční podpory má praktické zkušenosti z různých stupňů jejího řízení. Je rovněž vyhledávaným odborníkem pro otázky spjaté s realizací nápravných opatření a ukládáním odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Popis:

Cíl semináře

Komplexní seznámení účastníků kurzu s problematikou odnětí dotace v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Spolu s výkladem teorie budou prezentovány praktické příklady odnětí dotace a vysvětleny rozdíly mezi nevyplacením dotace, opatřením k nápravě, vrácením dotace, odnětím dotace a odvodem za porušení rozpočtové kázně.

Obsah semináře

  • Zjištění z veřejnosprávní kontroly
  • Oprávnění poskytovatele k odnětí dotace
  • Proces odnětí dotace
  • Výběr a vymáhání finančních prostředků z odňaté dotace
  • Další opatření činěná poskytovatelem a jejich souvislost s odnětím dotace
  • Domáhání se práv příjemcem dotace v daňovém řízení

 

Legislativa:

  • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Určeno pro zaměstnance organizačních složek státu zabývající se dotační problematikou (poskytovatelé/příjemci), odborné poradce a konzultanty z oblasti dotační problematiky, příjemce dotací z EU fondů a příjemce dotací ze státního rozpočtu.

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - MV-AK/PV-251/2016; Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

29.05.2023
ON-LINE

Začátek: 29.05.2023 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200233

Uzávěrka: 22.05.2023

 Další termíny:

11.12.2024
Praha
11.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz