Finanční kontrola ve veřejné správě

AKREDITOVÁNO MV VÍCEDENNÍ 30.-31.05.2023 UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Valdemar Adamiš

Ministerstvo financí ČR - vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení. V gesci má mimo jiné Metodiku veřejného nakupování - naplňování principů 3E. 

Popis:

Zákon o finanční kontrole upravuje základní principy, standardy a cíle systému řízení a kontroly veřejných financí, které mají dopomáhat k ochraně veřejných prostředků. Na orgány veřejné správy jsou kladeny vysoké nároky na důkladné porozumění smyslu a účelu tohoto zákona.

Účastníci budou postupně seznámeni s problematikou, kterou zákon vymezuje, a v relevantních částech budou probrány praktické příklady implementace.

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona o finanční kontrole se zaměřením na jejich praktickou aplikaci v různých orgánech veřejné správy.

Obsah semináře

První den 30.5.2023

  • Předmět a působnost zákona o finanční kontrole
  • Cíle finanční kontroly
  • Organizační zajištění
  • Principy 3E
  • Řízení rizik
  • Veřejnosprávní kontrola

 

Druhý den 31.5.2023

  • Vnitřní kontrolní systém
  • Interní audit
  • Řídicí kontrola, teoretické vymezení postupů a příklady praktického použití na příjmových a výdajových operacích

Harmonogam:

1. den 30.5.2023 – 9:00 – 15:00 hod.

2. den 31.5.2023 – 9:00 – 12:00 hod.

Doporučujeme ubytování v místě konání v hotelu Garni Klaret (ubytování je nutné rezervovat na recepci hotelu pod heslem "konference Aliaves či Klub personalistů ", ne přes Booking)

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám. Hotel Klaret má omezenou kapacitu (pro naše účastníky je rezervovaný celý hotel, je ale nutno při objednání nahlásit výše uvedené heslo ,,konference Aliaves či Klub personalistů ").

Vlak: Praha – Břeclav – Valtice. Cesta trvá 3 hodiny 32 minut.

Pro cestu z Břeclavi do Valtic můžete využít taxi Břeclav, tel. 602 752 552. Cena jízdy je cca 300 Kč 

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-377/2023; Finanční kontrola ve veřejné správě (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

30.-31.05.2023
ON-LINE

Začátek: 30.05.2023 09:00 (út)

Konec: 31.05.2023 12:00 (st)

Délka výuky: 12 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 5 990 Kč bez DPH

Poznámka: oběd v ceně

Var. symbol: 2340200167

Uzávěrka: 23.05.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky