Finanční kontrola ve veřejné správě

AKREDITOVÁNO MV VÍCEDENNÍ 30.-31.05.2023 UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Valdemar Adamiš

Lektor působí na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení. Od roku 2008, kdy na Ministerstvu financí začínal na odboru Národní fond, se věnuje problematice strukturálních fondů v České republice.

Nyní má v gesci, kromě metodiky výkonu kontroly orgány zapojenými do řízení EU fondů, zejména oblast řídicí kontroly dle zákona o finanční kontrole, otevřená data Ministerstva financí, řízení rizik veřejné správy a jmenovitě Ministerstva financí. Konečně pak i metodické pokyny, které upravují oblast naplňování principů 3E.

Ze zahraničních zkušeností lze zmínit studium Public procurement excellence programu financovaného Evropskou komisí.

Popis:

Zákon o finanční kontrole upravuje základní principy, standardy a cíle systému řízení a kontroly veřejných financí, které mají dopomáhat k ochraně veřejných prostředků. Na orgány veřejné správy jsou kladeny vysoké nároky na důkladné porozumění smyslu a účelu tohoto zákona.

Účastníci budou postupně seznámeni s problematikou, kterou zákon vymezuje, a v relevantních částech budou probrány praktické příklady implementace.

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona o finanční kontrole se zaměřením na jejich praktickou aplikaci v různých orgánech veřejné správy.

Obsah semináře

První den 30.5.2023

  • Předmět a působnost zákona o finanční kontrole
  • Cíle finanční kontroly
  • Organizační zajištění
  • Principy 3E
  • Řízení rizik
  • Veřejnosprávní kontrola

 

Druhý den 31.5.2023

  • Vnitřní kontrolní systém
  • Interní audit
  • Řídicí kontrola, teoretické vymezení postupů a příklady praktického použití na příjmových a výdajových operacích

Harmonogram:

1. den 30.5.2023 – 9:00 – 15:00 hod.

2. den 31.5.2023 – 9:00 – 12:00 hod.

Doporučujeme ubytování v místě konání v hotelu Garni Klaret (ubytování je nutné rezervovat na recepci hotelu pod heslem "konference Aliaves či Klub personalistů ", ne přes Booking)

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám. Hotel Klaret má omezenou kapacitu (pro naše účastníky je rezervovaný celý hotel, je ale nutno při objednání nahlásit výše uvedené heslo ,,konference Aliaves či Klub personalistů ").

Vlak: Praha – Břeclav – Valtice. Cesta trvá 3 hodiny 32 minut.

Pro cestu z Břeclavi do Valtic můžete využít taxi Břeclav, tel. 602 752 552. Cena jízdy je cca 300 Kč 

Místo konání:

VALTICE - Střelecká 106, 691 42 Valtice

Akreditace:

MV - AK/PV-376/2023; Finanční kontrola ve veřejné správě

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

30.-31.05.2023
Valtice

Začátek: 30.05.2023 09:00 (út)

Konec: 31.05.2023 12:00 (st)

Délka výuky: 12 hodin

Místo konání: Valtice

Cena za osobu: 9 980 Kč bez DPH

Poznámka: oběd v ceně

Var. symbol: 2340200167

Uzávěrka: 23.05.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz