Aktuality ze zákona o obcích

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

JUDr. Adam Furek

Právník ve státní správě, který se bezmála dvacet let věnuje problematice územní samosprávy.

Popis:

Cíl semináře

Cílem je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti obecní samosprávy. Seminář je zaměřen na výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení). Účastníci získají přehled o právním zakotvení samosprávy v České republice, o vzniku a zániku mandátu zastupitele, o právech a povinnostech zastupitelů i občanů obce, dále o jednání orgánů územní samosprávy, zejména pak zastupitelstva, o rozdělení pravomocí mezi jednotlivé obecní orgány a o vzájemných vztazích mezi těmito orgány. Důležitou částí je pojednání o povinnostech při nakládání s obecním majetkem s přihlédnutím k právní odpovědnosti zastupitelů za majetkové dispozice. . Stranou nezůstanou ani připravované legislativní změny v této oblasti. Vzdělávání bude zaměřeno nejen na výklad ustanovení právních norem, ale i na jejich aplikaci v praxi (v práci úřadů a úředníků), včetně zodpovězení všech dotazů účastníků vzdělávání a včetně odkazů na aktuální judikaturu.

Obsah semináře

Část první (obecní orgány – pravomoci, jednání)

  1. Zastupitelstvo obce (jednání zastupitelstva, členství v zastupitelstvu, včetně rezignace a zániku mandátu, práva a povinnosti zastupitelů, střet zájmů apod.)
  2. Ostatní obecní orgány (rada obce, starosta, obecní úřad)
  3. Fungování obecních orgánů v době od voleb do zastupitelstva do ustavení nových orgánů (starosty, místostarosty, rady).

Část druhá (obecná charakteristika)

  1. Charakteristika obce jako základního územního samosprávného celku; samostatná a přenesená působnost obcí
  2. Občané obce a jejich práva

Část třetí (nakládání s obecním majetkem)

1.    Povinnost péče řádného hospodáře (včetně problematiky dispozic za nižší než obvyklou cenu a pravidel výběru z více nabídek)

2.    Procedurální povinnosti obcí při dispozicích s majetkem (zveřejnění záměru dispozice, požadavky na projednání majetkové dispozice v obecních orgánech, jednání za obec navenek a problematika odpovědnosti funkcionářů za škodu).

Určeno

Všem vedoucím pracovníkům úřadů, voleným zástupcům samosprávy, právníkům i referentům, jichž se dotýká aplikační praxe zákona o obcích.Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-464/2021; Zákon o obcích-aktuality a praxe (webinář)

Kategorie:

OstatníPracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

03.10.2023
ON-LINE

Začátek: 03.10.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200314

Uzávěrka: 26.09.2023

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

03.10.2023
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
22.11.2023
Praha
22.11.2023
ON-LINE
18.01.2024
Praha
18.01.2024
ON-LINE
14.03.2024
Praha
14.03.2024
ON-LINE
13.06.2024
Praha
13.06.2024
ON-LINE
17.10.2024
Praha
17.10.2024
ON-LINE
12.12.2024
Praha
12.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky