Prevence závislostí na technologiích - rizika virtuálního světa (sociální sítě, hry, závislost) nejen pro učitele

AKREDITOVÁNO MPSV+MŠMT UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Petr Šmíd

Lektor akreditovaných seminářů z oblasti kyberšikany a šikany, který se více než 15 let pohybuje v oblasti školské primární prevence.

Kastelán státního zámku Kratochvíle. Supervizor se specializací na školské prostředí, expert na oblast kyberkriminality.

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s fenoménem kyberšikany ve školství, popsat jeho základní formy, projevy, následky a možnosti řešení.

Seminář provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování, zastrašování oběti nebo dokonce vydírání. Účastníci se seznámí také s různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k internetu.

Cílovou skupinou semináře jsou zejména zaměstnanci Policie ČR, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školských odborů krajských a obecních úřadů.

Obsah:

  • multidisciplinární vymezení kyberšikany
  • formy kyberšikany
  • intervence ze strany pedagoga
  • role policie
  • možné následky kyberšikany
  • ostatní hrozby na internetu

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2020/1113-SP/PC/PP/VP; Virtuální svět a jeho nebezpečí
MŠMT - 28093/2022-1-974; Prevence rizikového chování ve školském prostředí

Kategorie:

Školství, Vzdělávání

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

27.11.2023
ON-LINE

Začátek: 27.11.2023 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200498

Uzávěrka: 20.11.2023

 Další termíny:

29.01.2024
ON-LINE
04.03.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky