Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky)

UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Michal Králík Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.

Popis:

Cíl semináře

V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní praxi. Jde o jednu z nejzásadnějších změn, která se v praxi promítá v mnoha různých podobách působících značné potíže. V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata:

 • východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014
 • přechodná ustanovení občanského zákoníku k pozemkům a stavbám a superficiální zásada (hmotněprávní a procesní souvislosti)
 • superficiální zásada a princip vigilantibus iura scripta sunt
 • nesprávné katastrální zápisy a superficiální zásada
 • formulace žalobních petitů a rozhodnutí soudů v případě sporů z tzv. superficiální zásady
 • procesní postupy v občanském soudním řízení ve vazbě na superficiální zásadu a sdělovací informační činnost soudu
 • zákonná úprava v občanském zákoníku a základní výjimky ze superficiální zásady
 • superficiální a zásada a stále přetrvávající problém tzv. dočasných staveb
 • superficiální zásada a tzv. dobrověrné nabyvatelství a materiální publicita
 • rozhodování o náhradě nákladů občanského soudního řízení a superficiální zásada
 • superficiální zásada u staveb zřízených na vícero pozemcích před 1. 1. 2014
 • superficiální zásada u staveb zřízených na vícero pozemcích po 1. 1. 2014
 • případně další aspekty superficiální zásady

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Kategorie:

Vzdělávání advokátů

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

07.06.2023
ON-LINE

Začátek: 07.06.2023 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2330200007

Uzávěrka: 31.05.2023

 Další termíny:

25.06.2024
Praha
25.06.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz