Novela zákona o silničním provozu od 1.ledna 2024

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Jana Budíková

Vedoucí oddělení silniční legislativy a zástupkyně ředitele odboru legislativy Ministerstva dopravy. Podílela se na zpracování vládních návrhů novel zákona o silničním provozu.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, s jeho změnami, které nabyly účinnosti v poslední době, a s návrhem jeho novely aktuálně projednávaným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Seminář je určen široké veřejnosti, ale i úředníkům, kteří se zabývají agendou řidičských oprávnění, správním trestáním porušování pravidel silničního provozu a bodovým systémem.

Obsah semináře

  • Oblasti regulované zákonem o silničním provozu, vztah k dalším právním předpisům
  • Pravidla silničního provozu
  • Řidičské oprávnění a řidičský průkaz
  • Správní trestání porušování pravidel silničního provozu
  • Bodový systém
  • Nedávné změny zákona o silničním provozu
  • Projednávaný vládní návrh novely zákona o silničním provozu – změny správního trestání, změny bodového systému, začínající řidiči, bezpečná vzdálenost

Určeno pro:

veřejnost, úředníci

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-270/2021; Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (webinář)

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.11.2023
ON-LINE

Začátek: 24.11.2023 09:00 (pá)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200358

Uzávěrka: 17.11.2023

 Další termíny:

12.01.2024
ON-LINE
12.01.2024
Praha
16.02.2024
ON-LINE
16.02.2024
Praha
01.03.2024
Praha
01.03.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky