Oblast pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxi

AKREDITOVÁNO MV VÍCEDENNÍ 06.-09.06.2023 UZAVŘENO

Lektoři:

JUDr. Jiří Doležílek

nynější řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě, z něhož po skončení funkčního období přestoupil na Nejvyšší soud

JUDr. Pavel Malý

soudce a předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Popis:

Čtyřdenní seminář přináší jedinečnou příležitost vyslechnout si výklad soudců Nejvyššího soudu ČR, kteří v pracovněprávních vztazích rozhodují v konečné instanci, a proto je v případném sporu rozhodující jejich názor, byť by byl odlišný od názoru jiných právníků.


Poznatky z výkladu přednášejících mohou v budoucnu pomoci nejednomu úřadu vyřešit sporné situace správným způsobem a ušetřit tak finanční prostředky, čas i energii.

6.6.2023 14:00-18:00

7.6.2023 9:00-15:00

8.6.2023 9:00-15:00

9.6.2023 9:00-13:00

Obsah semináře

Zakládání pracovněprávního vztahu

 • pracovní smlouva vs. jmenování, jaké jsou praktické rozdíly pro nakládání s pracovním poměrem?
 • DPP a DPČ – čím si zasloužily takovou popularitu a udrží si ji?
 • popis pracovní činnosti vs. pracovní řád vs. pokyny k vykonávané práci
 • druh práce v pracovní smlouvě vs. druh práce ve jmenování
 • nenastoupení zaměstnance do práce při podepsané pracovní smlouvě a jeho důsledky

 

Odvolání z vedoucího pracovního místa 

 • posouzení platnosti jmenování. Co se děje s původním pracovním poměrem, když je jmenován stávající zaměstnanec?
 • obnoví se po uplynutí doby jmenování původní pracovní poměr?
 • lze používat jinou zkušební dobu než 6 měsíců? Jaký způsoby může být stanovena?
 • skončení pracovního poměru bez odvolání
 • jak je to s možností nařídit odvolanému zaměstnanci dovolenou?
 • ukončení pracovního poměru jmenovaného zaměstnance bez důvodu
 • jak dlouhá doba musí být odvolanému zaměstnanci dána pro rozhodnutí, zda přijme nabídku jiného pracovního místa?

 

Specifické výpovědní důvody

 • porušování pracovních povinností a posuzování jejich intenzity
 • závaznost deklarace intenzity porušení ve vnitřním předpise / v kolektivní smlouvě
 • soustavné méně závažné porušování pracovních povinností – jak musí zaměstnavatel postupovat?
 • problematika a význam vytýkacích dopisů
 • nesplňování předpokladů a požadavků pro řádný výkon práce – ztráta kvalifikace / ztráta zdravotní způsobilosti k práci
 • zdravotní nezpůsobilost k výkonu práce, rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů
 • neuspokojivé pracovní výsledky – možnosti řešení, časová náročnost
 • jaký je rozdíl mezi dopisem, kdy je zaměstnanec upozorněn na nekvalitní práci a dopise s upozorněním na možnost výpovědi v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci

 

Doručování a elektronické úkony

 • doručování na pracovišti vs. místo bydliště vs. místo posledního známého pobytu¨- jaké pořadí je nutné?
 • možnosti elektronického doručování a jeho pravidla
 • fikce doručení u pracovněprávní dokumentace
 • co lze považovat za elektronické doručování? Lze emailem doručit platně?
 • režim doručování konkrétních písemností. Co je nutné doručovat speciální cestou?
 • poučení pro pracovněprávní dokumentaci – používání „speciálních“ obálek
 • nejčastější pochybení zaměstnavatelů při doručování

 

Novela zákoníku práce

 • budou se ještě používat dohody? Co vše bude jinak?
 • informační povinnost zaměstnavatele aneb co se musí změnit v interních procesech.
 • revoluce v pravidlech doručování
 • jak to ve skutečnosti je se zdravotními prohlídkami?
 • jakou dokumentaci musí zaměstnavatel u zaměstnanců upravovat?
 • obecná elektronizace pracovního práva
 • home office po dlouhých letech návrhů v zákoníku práce. Je to dobře?
 • paušální náhrada nákladů

 

Home office, odstupné

 • jaké jsou aktuální povinnosti zaměstnavatele při home office
 • pravidla pro bezpečnost práce na home office
 • náhrady vynaložených nákladů – aktuálně před novelou
 • kdy nemá zaměstnanec nárok na odstupné?
 • z jaké hodnoty vypočítat odstupné?
 • charakter odstupného pro problematiku odvodů
 • smí veřejný zaměstnavatel přiznat odstupné ve výši míře, než stanoví zákon? Jak se do této oblasti promítají pravidla o hospodaření s veřejnými prostředky?

 

První a druhý den (6. a 7. června) – přednáší JUDr. Jiří Doležílek, vedoucí pracovněprávního oddělení č. 21 a předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

 1. Zakládání pracovního poměru pracovní smlouvou a jmenováním, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti (v rámci tématu též: Popis pracovní činnosti - Pracovní řád - Pokyny k vykonávané práci - Druh práce v pracovní smlouvě a ve jmenování – vztah a vzájemné souvislosti)
 2. Odvolání z vedoucího pracovního místa (v rámci tématu též: Posouzení platnosti jmenování, možnost sjednání zkušební doby, možnost skončení pracovního poměru bez předchozího odvolání, možnost nařídit „odvolanému“ zaměstnanci dovolenou, jak dlouhá doba musí být „odvolanému“ zaměstnanci dána pro rozhodnutí, zda přijme nabídku jiného pracovního místa)
 3. Porušování pracovních povinností (v rámci tématu též: Intenzita porušení pracovní povinnosti, jak naložit se soustavným méně závažným porušováním pracovních povinností)
 4. Nesplňování předpokladů a požadavků pro řádný výkon práce
 5. Neuspokojivé pracovní výsledky (v rámci tématu též: Jaký je obsahový rozdíl mezi dopisem, kdy zaměstnavatel upozorňuje zaměstnance na jeho nekvalitní práci, a dopisem, kterým zaměstnavatel upozorňuje zaměstnance na možnost výpovědi v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci)
 6. Doručování písemností a elektronické úkony v pracovním právu
 7. Novela zákoníku práce –  co nového nás čeká?

 

Třetí a čtvrtý den (8. a 9. června) – přednáší předseda senátu č. 21 Nejvyššího soudu ČR JUDr. Pavel Malý

 1. Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn [§ 52 písm. a) až c) zákoníku práce]
 2. Výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů [§ 52 písm. d) a c) zákoníku práce]

 3. Výpověď z pracovního poměru z důvodu porušení stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce [§ 52 písm. d) zákoníku práce]
 4. Odstupné
 5. Překážky v práci
 6. Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele (homeoffice)

Harmonogram:

6.6.2023 – JUDr. Jíří Doležílek

7.6.2023 – JUDr. Jíří Doležílek

8.6.2023 – JUDr. Pavel Malý

9.6.2023 –JUDr. Pavel Malý

Doporučujeme ubytování v místě konání v hotelu Garni Klaret (ubytování je nutné rezervovat na recepci hotelu pod heslem "konference Aliaves či Klub personalistů ", ne přes Booking)

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám. Hotel Klaret má omezenou kapacitu (pro naše účastníky je rezervovaný celý hotel, je ale nutno při objednání nahlásit výše uvedené heslo ,,konference Aliaves či Klub personalistů ").

Pro velký zájem účastníků je hotel Garni Klaret obsazen, proto nabízíme další alternativy ubytování.

Všechna tři zařízení jsou v docházkové vzdálenosti od hotelu Garni Klaret. Na tato ubytování se heslo „konference Aliaves či Klub personalistů" NEVZTAHUJE.

 

Vlak: Praha – Břeclav – Valtice. Cesta trvá 3 hodiny 32 minut.

Pro cestu z Břeclavi do Valtic můžete využít taxi Břeclav, tel. 602 752 552. Cena jízdy je cca 300 Kč 

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-375/2023; Pracovněprávní vztahy v judikatuře a praxi (webinář)

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

06.-09.06.2023
ON-LINE

Začátek: 06.06.2023 14:00 (út)

Konec: 09.06.2023 15:00 (pá)

Délka výuky: 32 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 15 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200186

Uzávěrka: 30.05.2023

 Další termíny:

04.-07.06.2024
Valtice
04.-07.06.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz