Autorizovaná konverze obecně a příprava na zkoušku (konverze na žádost)

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Helena Duffková

Digitální a informační agentura, odbor eGovernmentu, kde má na starost věcnou stránku Czech POINT a je gestorem služby  autorizované konverze dokumentů.

Popis:

Cíl semináře

Seznámení s problematikou autorizované konverze včetně přípravy k úspěšnému zvládnutí zkoušky z konverze na žádost.

Obsah semináře

  • Co je konverze
  • Kdy konvertovat na žádost a kdy z moci úřední
  • Postup provádění konverze
  • Kdy se konverze neprovede
  • Evidence konverze
  • Správní poplatky včetně osvobození konverze
  • Nejčastější problémy při provádění konverze
  • Úložiště doložek
  • Úschovna doložek
  • Praktická ukázka konverze

Harmonogram:

9:00–13:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-880/2022; Autorizovaná konverze obecně a konverze na žádost (webinář)

Kategorie:

Měkké dovednosti, InformatikaSprávní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.09.2023
ON-LINE

Začátek: 20.09.2023 09:00 (st)

Délka výuky: 4 hodiny

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200372

Uzávěrka: 13.09.2023

 Další termíny:

24.09.2024
Praha
24.09.2024
ON-LINE
12.12.2024
ON-LINE
12.12.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz