Identita dítěte v náhradní rodinné péči a jeho kontakt s biologickou rodinou

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Zdenka Smolíková

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – působila v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, jako sociální pracovník OSPOD (včetně NRP). Zabývala se rovněž krizovou intervencí. Aktuálně působí v Oddělení koncepce náhradní rodinné péče, kde participuje na zajištění všech součástí agendy NRP, tedy legislativní, metodickou i kontrolní činnost.

Popis:

Cíl semináře

Náhradní rodičovství není biologické rodičovství. Profesionálové v oblasti náhradní rodinné péče (tedy sociální pracovnice, psychologové, pediatři,…..) mají stále stejný problém – jak vysvětlit náhradním rodičům, že náhradní rodičovství není biologické rodičovství. Důvod, proč selhávají rodiče, kteří jinak úspěšně vychovali své děti, se nachází v prostém faktu. Procesy, které zcela přirozeně vznikají a probíhají u biologického rodičovství, při náhradním rodičovství zkrátka přirozeně neběží. Jungův pojem komplexu (např. méněcennosti) se dá ilustrovat sněhovou koulí, na kterou se neustále nabalují další a další vrstvy, až z malého jadérka je veliká a těžká koule, kterou člověk nedokáže unést. V tomto procesu pak mívá identita a původ dětí v NRP často symbolickou funkci. Vždy, když jim je zle (nepohodnou se s náhradními rodiči, dostanou košem od spolužačky atd.), tak zvykově začnou rozebírat otázku, kdo jsou jejich biologičtí rodiče, jaký mají k nim vztah, proč je taky nechtěli atd. Otázka identity se pak stává symbolickým ztvárněním celého komplexu jiných otázek a životních pocitů (od prosté únavy až po opuštění a zavržení).

Seminář seznamuje účastníky v prvé části se základními informacemi o identitě dítěte a jejích specificích v rámci náhradní rodinné péče. Na tomto podkladě je účastníkům vysvětlen i význam kontaktů s biologickou rodinou takového dítěte a aktuální pohled na problematiku kontaktů dětí v pěstounské péči s příbuznými a osobami blízkými. Účastníci jsou seznámeni s aktuálními metodickými doporučeními, včetně možnosti využití informací při vyhodnocování situace dítěte a tvorbě IPOD. Jsou jim ozřejměny i některé aspekty praktické realizace kontaktu, včetně řešení problematických situací, které mohou v kontaktu nastat.

Obsah semináře

 1. Vhled do identity dítěte v náhradní rodinné péči
 • potřebné informace vztahující se pojmu identita, jejímu vývoji, významu, druhům, k jejím specifikům vztahujícím se k náhradní rodinné péči;
 • podpora identity dítěte v náhradní rodině,
 • identita v rámci vyhodnocení situace dítěte.
 1. Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s příbuznými a blízkými
 • Metodický materiál MPSV „Realizace kontaktů dítěte v pěstounské péči s osobami příbuznými a blízkými“,
 • Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči ze dne 18.12.2020,
 • Legislativní rámec kontaktu dítěte s příbuznými a osobami blízkými-mezinárodní a vnitrostátní legislativa;
 • Smysl a pojetí pěstounské péče v ČR.
 1. Realizace kontaktu v souladu s metodickým materiálem MPSV
 • Vymezení obsahu metodického materiálu,
 • základní principy,
 • kontakt v rámci IPOD,
 • cíle kontaktu,
 • formy kontaktu,
 • aktéři kontaktu,
 • fáze realizace kontaktu.
 1. Kazuistiky

 

Harmonogram:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2023/0808-SP/PC, Identita dítěte v náhradní rodinné péči a jeho kontakt s biologickou rodinou
MV - AK/PV-758/2022; Identita dítěte v náhradní rodinné péči a jeho kontakt s biologickou rodinou (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

26.09.2023
ON-LINE

Začátek: 26.09.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200334

Uzávěrka: 19.09.2023

 Další termíny:

26.09.2024
Praha
26.09.2024
ON-LINE
10.12.2024
Praha
10.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz