Novelizace oceňovacích předpisů pro rok 2024 - ilustrativní znalecký posudek, cena obvyklá, tržní hodnota a cena zjištěná

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Petr Polák

Ministerstvo financí ČR -  vedoucí oddělení oceňování Majetku. Má ve své působnosti zejména legislativní činnost v oblasti oceňování majetku a služeb, vydávání odborných stanovisek v oblasti oceňování a vyjadřování se ke znaleckým posudkům v oblasti oceňování majetku a služeb. 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/2024, dále poukázat na rozdíl mezi cenou obvyklou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické určování obvyklé ceny a tržní hodnoty.

Obsah semináře

V rámci semináře bude vysvětleno:

- novela oceňovacích předpisů pro rok 2023/2024

- jak správně určovat obvyklou cenu, tržní hodnotu a cenu zjištěnou

- kde najdeme oporu pro určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- pro jaké účely se určuje obvyklá cena a pro jaké tržní hodnota

- rozdíly mezi obvyklou cenou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou

- na co si dát pozor při určování obvyklé ceny, tržní hodnota a ceny zjištěné

- kde vzít podklady pro určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- na co si dát pozor, než podepíšu kupní smlouvu, aneb vliv správného určení obvyklé ceny na platnost smlouvy (právní akt při prodeji a nákupu majetku ve veřejném sektoru)

- kontrola znaleckého posudku, ilustrativní znalecký posudek

- jaké jsou hlavní rizikové oblasti při určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- čemu věnovat pozornost při výběru znalce, nebo odhadce

- kontrola znaleckého posudku

- nejčastější chyby a příklady špatné praxe při určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- součástí semináře může být i případová studie (dle složení a zájmu účastníků)

- otázky, diskuze a závěr.

Seminář je vhodný pro úředníky měst a krajů, státní zaměstnance z Ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, státní zaměstnance z ostatních orgánů státní správy, zaměstnance organizačních složek státu, příspěvkových a státních organizací, zaměstnance realitních kanceláří, znalce, odhadce, pracovníky bankovního sektoru.

Seminář doporučujeme pro statutární zástupce, zastupitele krajů, zastupitele obcí, právní zástupce a bankovní manažery.

Z důvodu širšího pojetí semináře prosíme o zaslání specifických dotazů předem na emailovou adresu organizace@seznam.cz

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - bude doplněno

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.11.2023
Praha

Začátek: 23.11.2023 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200483

Uzávěrka: 16.11.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz