Interní audit krok za krokem - praktické příklady

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Ladislava Slancová

V současné době je ředitelkou odpovědnou za výkon činnosti interního auditu v Nejvyšším kontrolním úřadu. Lektorka má bohaté praktické zkušenosti s výkonem interního auditu, finanční kontroly, veřejnosprávní kontroly, s účetnictvím, poskytováním informací či vyřizováním stížností. Je členem českého institutu interních auditorů od roku 2003.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky z veřejné správy s činností interního auditu v organizaci dle legislativních předpisů a s využitím poznatků tzv. „best practice“. Detailnější pohled je věnován aplikaci mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu do vlastní činnosti a jejich dopadům na praktický výkon.

Obsah semináře

Tematické okruhy:

  • Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se na interní audit ve veřejné správě.
  • Aplikace Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu do činnosti útvaru interního auditu.
  • Provedení procesem výkonu interního auditu krok za krokem od řízení interního auditu, plánování, realizaci až po podávání zpráv a monitorování.
  • Průběžný profesní rozvoj interních auditorů.
  • Program pro zabezpečení a zvyšování kvality.
  • Poznatky nejlepší praxe.
  • Praktické příklady a vzorová dokumentace.

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-116/2018; Interní audit

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.11.2023
Praha

Začátek: 22.11.2023 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200469

Uzávěrka: 15.11.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz