Nejdůležitější zásady BOZP při tělesné výchově

UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Jan Romaněnko

Lektor je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, byl členem skupiny expertů BOZP při Českomoravské konfederaci odborových svazů, člen Rady vlády pro BOZP a člen Stálého výboru Rady vlády BOZP.

Popis:

Dodržování základních pravidel bezpečnosti při výuce tělesné výchovy je stále více a více aktuální. Všechny právní předpisy z oblasti školství jsou stále více zaměřeny na bezpečnost žáků. Současné pojetí výuky při větší samostatnosti a skupinových akcích, více svobody v rozhodování žáků a jejich zhoršující se zdravotní stav a menší trénovanost přináší v dnešní době řadu rizik.

V rámci této problematiky zařazujeme vzdělávací kurz pro učitele tělesné výchovy na základních a středních školách.

Jaké jsou zákony?

Za co škola odpovídá a za co už ne?

Jak zajistit bezpečnost při letních či zimních výcvikových kurzech?

Kde vzniká nejvíce úrazů?

Jaké jsou nejdůležitější zásady při BOZP u učitelů TV?

Odpovědi nejen na tyto otázky Vám přinese náš kurz s odborníkem v oblasti BOZP.

Cíl semináře

Cílem semináře je rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností učitelů tělesné výchovy na základních a středních školách v rámci BOZP.

Obsah semináře

 • základní charakteristika prevence a předcházení rizikům na sportovně-turistických akcích;
 • právní odpovědnost učitelů TV při dohledu nad žáky, při úrazech žáků, metodika šetření školních úrazů;
 • povinnosti učitelů TV v oblasti BOZP a BOZ žáků;
 • odborná kvalifikace učitelů TV, školení;
 • kontrolní systém v tělocvičnách a na školních sportovištích;
 • systém zajištění první pomoci ve škole a na sportovních akcích školy;
 • pravidla BOZP a BOZ při speciálních činnostech, zásady zpracování provozních řádů v tělocvičnách a na školních sportovištích;
 • letní výcvikové kurzy – vodní turistika, cykloturistika, turistika, zimní výcvikové kurzy – lyžování;
 • zařazování atraktivních sportovních odvětví (in-line bruslení, adrenalinové sporty apod.);
 • školní hřiště, školní posilovna, tělocvična, horolezecká stěna, bazén a další sportoviště;
 • podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků;
 • uvolňování žáků z výuky TV;
 • nejčastější chyby a nedostatky BOZP, příklady z praxe, řešení modelových situací.

Harmonogram:

9:00 – 13:00 hod.

Místo konání:

Kategorie:

Školství, Vzdělávání

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

21.09.2023
ON-LINE

Začátek: 21.09.2023 09:00 (čt)

Délka výuky: 4 hodiny

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2230200013

Uzávěrka: 14.09.2023

 Další termíny:

19.09.2024
Praha
19.09.2024
ON-LINE
14.11.2024
ON-LINE
14.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz