Nový stavební zákon na úseku územního plánování – včetně schválené novely stavebního zákona účinné od 1.1.2024

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Ing. Roman Vodný Ph.D.

Ředitel odboru územního plánování MMR, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, podílel se na přípravě nového stavebního zákona v části týkající se územního plánování a na přípravě návrhu jeho aktuálně projednávané novely, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.

Popis:

Obsah semináře

Zákon č. 283/2021 Sb. bude účinný od 1. 1. 2024, avšak pro procesy územního plánování bude aplikovatelný až od 1. 7. 2024. Seminář je zaměřen na podrobné představení hmotněprávní i procesněprávní úpravy územního plánování v novém stavebním zákoně v ucelené podobě. Seminář zahrne i změny, které jsou obsahem projednávaného návrhu novely stavebního zákona, která byla ve 3. čtení projednána v Poslanecké sněmovně dne 24. 3. 2023.

 

Harmonogam:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-642/2021; Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (webinář)

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.04.2023
ON-LINE

Začátek: 04.04.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200137

Uzávěrka: 28.03.2023

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

04.04.2023
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
19.09.2023
Praha
19.09.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky