Problematika životního prostředí v územním plánování

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektoři:

JUDr. Aleš Mácha Ph.D.

Vrchní ministerský rada, odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj;

Katedra správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci;

člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;

člen pracovní komise pro správní právo č. 2 Legislativní rady vlády;

 - od počátku rekodifikace stavebního práva se podílí na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně jeho novel

Ing. Roman Vodný Ph.D.

Ředitel odboru územního plánování MMR, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, podílel se na přípravě nového stavebního zákona v části týkající se územního plánování a na přípravě návrhu jeho aktuálně projednávané novely, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.

Popis:

Obsah semináře

Řešení otázek životního prostředí hraje v procesech územního plánování významnou roli. Seminář je zaměřen na ucelený přehled jak hmotněprávní úpravy týkající se vztahu územního plánování a životního prostředí (obsahové náležitosti jednotlivých nástrojů územního plánování ve vztahu k požadavkům životního prostředí), tak také procesněprávní otázky (zejména vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a jeho obsah).

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - bude doplněno

Kategorie:

Právo životního prostředíOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

06.06.2023
Praha

Začátek: 06.06.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200215

Uzávěrka: 30.05.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz