Problematika životního prostředí v územním plánování

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektoři:

JUDr. Aleš Mácha Ph.D.

Působí jako vrchní ministerský rada odboru Legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj. Od počátku se podílel na přípravě nového stavebního zákona, zejména po stránce právní a legislativní. Působí rovněž jako odborný asistent na katedře správního práva a finančního práva PF UP a je také členem rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I - Komise pro správní právo č. 2.

Ing. Roman Vodný Ph.D.

Ředitel odboru územního plánování MMR, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, podílel se na přípravě nového stavebního zákona v části týkající se územního plánování a na přípravě návrhu jeho aktuálně projednávané novely, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.

Popis:

Obsah semináře

Řešení otázek životního prostředí hraje v procesech územního plánování významnou roli. Seminář je zaměřen na ucelený přehled jak hmotněprávní úpravy týkající se vztahu územního plánování a životního prostředí (obsahové náležitosti jednotlivých nástrojů územního plánování ve vztahu k požadavkům životního prostředí), tak také procesněprávní otázky (zejména vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a jeho obsah).

Harmonogam:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - bude doplněno

Kategorie:

Právo životního prostředíOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

06.06.2023
ON-LINE

Začátek: 06.06.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200215

Uzávěrka: 30.05.2023

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

06.06.2023
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
22.08.2023
Praha
22.08.2023
ON-LINE
24.10.2023
Praha
24.10.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky