Nejčastější pochybení v řízení o přestupcích v silničním provozu z pohledu MD ČR

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. et Ing. Jakub Filip

Přednáší a zkouší v rámci ZOZ zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., pracuje jako zástupce vedoucí na Oddělení správního řízení v silničním provozu MD ČR.

Popis:

Cíl semináře

Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou pochybení ve správním řízení v silničním provozu a jak jim předcházet z pohledu ústředního správního orgánu MD ČR.

Obsah semináře

Seminář se bude věnovat aktuálním pochybení a nedostatkům ve správním řízení správních orgánů v přestupkových řízení v silničním provozu z pohledu MD ČR a způsobům, jak jim předcházet, a to zejména v problematikách:

  • Alkoholových přestupků
  • Odmítnutí vyšetření na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek
  • Objektivní odpovědnosti
  • Přípustnost pořízení a využití zvukových a obrazových záznamů v řízení o přestupcích
  • Procesních obstrukcí
  • Náležitosti bezvadného rozhodnutí
  • Správní soudnictví – praktické aspekty
  • Odnětí řidičského oprávnění (odborná zdravotní způsobilost)
  • Úskalí námitkového řízení

Reakce na dotazy

Určeno pro odborné referenty ORP i krajských úřadů, kteří vedou přestupkové řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb. na úrovni I. i II. stupně.

Harmonogam:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-431/2022, Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi (webinář)

Kategorie:

Doprava, LogistikaSprávní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.11.2023
ON-LINE

Začátek: 23.11.2023 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200455

Uzávěrka: 16.11.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky