Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, člen komise pro finanční právo Legislativní rady vlády ČR.

Popis:

Cíl semináře

Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti místních daní (daně z nemovitých věcí a místních poplatků) jak v oblasti konstrukce obecně-závazných vyhlášek s cílem zvýšit výnos místních daní, tak v oblasti správy místních poplatků.

Obsah semináře

 • Vymezení místních daní
 • Daň z nemovitých věcí
 • Místní poplatky
 • Daň z nemovitých věcí
 • Tvorba obecně-závazných vyhlášek
 • Osvobození od daně
 • Koeficienty pro stanovení daně
 • Místní poplatky
 • Tvorba obecně-závazných vyhlášek
 • Konstrukční prvky jednotlivých místních poplatků
 • Možnosti obcí ovlivnit výnos z poplatků
 • Právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství
 • Správa místních poplatků
 • Subjekty
 • Doručování
 • Rozhodnutí a předpoklady pro rozhodnutí
 • Placení poplatku
 • Opravné prostředky
 • Sankce

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-192/2023; Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.03.2023
ON-LINE

Začátek: 23.03.2023 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200156

Uzávěrka: 16.03.2023

 Další termíny:

22.06.2023
Praha
22.06.2023
ON-LINE
07.09.2023
Praha
07.09.2023
ON-LINE
23.11.2023
Praha
23.11.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky