Autorský zákon - po své novelizaci od 5.1.2023

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Adéla Faladová

Vedoucí samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury. Působí také jako externí spolupracovník Centra práva duševního vlastnictví PF UK a pravidelně přednáší v Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se zatím poslední novelou autorského zákona č. 429/2022 Sb., účinnou od 5. ledna 2023. Novela implementovala dvě směrnice týkající se autorského práva z roku 2019 a přinesla řadu změn týkajících se zejména digitálních platforem, vydavatelů periodik, ale také knihoven, muzeí a galerií.  

Obsah semináře

  • Přehled nových ustanovení autorského zákona
  • Vybraná ustanovení autorského zákona – nejčastější dotazy (např. zaměstnanecká díla, výjimky z práv, kolektivní správa práv)
  • aktuální a budoucí autorskoprávní témata v EU a ve Světové organizaci duševního vlastnictví

Určeno

  • Podnikatelům
  • Pracovníkům ve veřejné správě
  • Právníkům
  • Veřejnosti
  • Nositelům práv (autorům, výkonným umělcům ad.)

Harmonogam:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-599/2016; Autorský zákon

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.06.2023
ON-LINE

Začátek: 20.06.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200264

Uzávěrka: 13.06.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky