Velká novela - Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Ing. Ondřej Menoušek

Podílel se na zavádění nejvýznamnějších informačních systémů českého eGovernmentu: datových schránek, Czech POINT, Portálu veřejné správy, Registru smluv a dalších. Svou specializaci na elektronické doručování ve veřejné správě využil pan Menoušek také jako člen expertních skupin při Evropské komisi (European eGovernment Services (IDABC) a eProcurment Expert Group. Nyní je ředitelem odboru eGovernmentu, předsedou komise pro úřednické zkoušky oboru státní služby – Informační a komunikační technologie, a vedoucím projektu datových schránek. 

Popis:

Cíl semináře

Konsolidace znalostí a dovedností týkajících se datových schránek. Zvýšení kvality a prohloubení znalostí úředníků veřejné správy. Na semináři získáte praktický pohled na aktuální používání datových schránek.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně a komplexně vysvětlena problematika datových schránek od základních informací po praktické rady v této oblasti. Jaké jsou povinnosti úředníků a na co si dát pozor.

  • Úvod do problematiky e-governmentu v ČR
  • Základní pojmy - písemnost, dokumenty, listiny, datové zprávy
  • Elektronický podpis, značka a časové razítko
  • Hlavní principy a cíle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • Datové schránky a informační systém datových schránek
  • Doručování do datových schránek
  • Podávání prostřednictvím datové schránky
  • Konverze dokumentů
  • Doručování a podávání v českém právním řádu po nabytí účinnosti zákona č. 300/2008 Sb.
  • Dotazy a diskuse

Určeno

Seminář je určen všem úředníkům státní správy i územní samosprávy. Rovněž je seminář určen pro statutární auditory, daňové poradce, insolvenční správce.

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-47/2022, Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu (webinář)

Kategorie:

Měkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.11.2023
ON-LINE

Začátek: 22.11.2023 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200322

Uzávěrka: 15.11.2023

 Další termíny:

18.09.2024
Praha
18.09.2024
ON-LINE
27.11.2024
ON-LINE
27.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz