Jak vyřešit reklamace a provádět opravy v RÚIAN?

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Jiří Formánek

ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN. Aktivně se podílí na vybudování a provozu registru územních identifikací, adres a nemovitostí (RÚIAN), jednoho ze čtyř základních registrů veřejné správy v České republice.

Popis:

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na vysvětlení problematiky územní identifikace v ČR, editaci údajů, postupu řešení reklamací a opravu chyb v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI).

Hlavním cílem semináře je editorům RÚIAN z obcí a stavebních úřadů popsat a vysvětlit nejobvyklejší postupy při řešení různých typů reklamací na údaje o adresních místech a stavebních objektech, což je demonstrováno na praktických případech, včetně možných způsobů řešení.

Seminář obsahuje také popis a způsob vyřešení u nejčastějších chyb, které se v RÚIAN vyskytují a to především ty, které jsou předmětem kontrol výkonu přenesené působnosti v oblasti zápisů údajů do RÚIAN.

Závěr semináře je věnován dalším řešením praktických problémů, se kterými se setkává editor ISÚI, včetně odpovědi na nejčastější otázky, které přináší praktická editace.

Seminář je určen zejména pro úředníky a zaměstnance obecních a stavebních úřadů, kteří aktivně provádí editaci v systému ISÚI a jsou zodpovědní za řešení reklamovaných referenčních údajů a oprav chyb, které jsou v systém především z úvodního naplnění, ze zákonem stanovených zdrojů.

 Obsah semináře

·         Úvod do problematiky územní identifikace

·         Adresní systém v ČR

·         RÚIAN, základní registry a ISÚI

·         Jak řešit reklamace v RÚIAN?

  • typy reklamací,
  • způsoby řešení reklamací,
  • praktické příklady jak postupovat.

·         Jak postupovat při opravách chyb a duplicit v RÚIAN?

  • typy kontrol,
  • způsob řešení chybových stavů,
  • praktické řešení chyb a duplicit.

·         Jak se připravit na kontrolu výkonu přenesené působnosti v oblasti zápisu údajů do RÚIAN?

  • hlavní cíle kontroly,  
  • rozdíl zaměření kontroly mezi obce a stavebním úřadem,
  • standardy kontrol.

·         Řešení praktických problémů

·         Nejčastější otázky a odpovědi

Harmonogram:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - Problematika RÚIAN, adres a územní identifikace (webinář); AK/PV-198/2021

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.11.2023
ON-LINE

Začátek: 28.11.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200465

Uzávěrka: 21.11.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz