Problematika DPP a DPČ (přednosti a úskalí právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) + NOVINKY 2023 - novela ZP

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Zdeněk Hejhal

Bývalý dlouholetý vedoucí pracovněprávního oddělení a zastupující ředitel odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se podílel na novelizacích zákoníku práce a dalších souvisejících pracovněprávních předpisech. Působil rovněž ve funkci ředitele personálního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky a nyní je ředitelem Odboru řízení lidských zdrojů Kanceláře prezidenta republiky.

Popis:

Cíl semináře

Poskytnutí komplexních informací k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Na semináři se např. dozvíte, zda může být vyplacena mimořádná odměna podle § 134 i v případě dohody (a pokud ano, zda musí být tato možnost uvedena v dohodě) nebo jak v praxi řešit překročení hodin z DPP

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

- postavení dohod konaných mimo pracovní poměr v rámci systematiky zákoníku práce

- dohody konané mimo pracovní poměr jako podstatná flexibilní forma výkonu závislé práce

- volnost nebo pružnost prostoru pro realizaci vůle smluvních stran

- různá míra flexibility a security jednotlivých institutů pracovního práva

- specifika dohod konaných mimo pracovní poměr

- nižší míra zákonné ochrany zaměstnance

- možnost volby mezi pracovní smlouvou a dohodami konanými mimo pracovní poměr

- náležitosti DPP a DPČ

- jednoduchý způsob vzniku, výkonu závislé práce a skončení

- názorné srovnání DPP a DPČ

- odměny z DPP a DPČ, pojistné

- potvrzení o zaměstnání u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

- vstupní lékařské prohlídky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně periodických a výstupních

- legislativní novinky a diskuze s účastníky semináře

Harmonogam:

Harmonogram

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-455/2018; Pracovně právní vztahy ve veřejné správě

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

14.06.2023
Praha

Začátek: 14.06.2023 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 07.06.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky