Vymáhání pohledávek obecními úřady dle daňového řádu

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Marta Balnerová Uzlová

ředitelka odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí, do jehož gesce spadá zákon o místních poplatcích a podílela se na zpracování jeho novel. Je rovněž v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Popis:

Cíl semináře

Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti vymáhání pohledávek dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se zaměřením na specifika vymáhání místních poplatků úředníky obecních úřadů. 

Na semináři se dozvíte odpovědi na dotazy, které kladli předchozí účastníci, jako například:

·        „Zda v případě, když obec zasílá exekuční výzvu, si může nahradit slovo neprodleně do 10 dnů“? Ve vzoru vyrozumění na stránkách Ministerstva financí je právě neprodleně uhraďte. Ale to neprodleně může být i měsíc pro daného dlužníka…….

·        nebo se dozvíte, jak řešit situaci, když obec pošle vyrozumění a následně pošle exekuci a dlužník najednou uhradí za další 3 dny, ještě před doručením (převzetím) exekuce.  Např. vrátí se z dovolené a najde v poště dopis, že má uhradit, ale je to přitom už 14 dní a mezitím mu obec vystavila exekuci.

 

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

- Způsoby vymáhání

- Nařízení daňové exekuce

o Zahájení exekučního řízení

o Náležitosti exekučního příkazu

o Způsoby daňové exekuce

- Zastavení daňové exekuce

o Důvody pro zastavení daňové exekuce

o Náležitosti rozhodnutí

o zastavení daňové exekuce

- Exekuční náklady

o Povinnost hradit exekuční náklady

o Náklady za nařízení daňové exekuce

o Výše exekučních nákladů

o Vymáhání exekučních nákladů

- Daňová exekuce srážkami ze mzdy

o Mzda a jiné příjmy

o Povinnosti poddlužníka

o Omezení dlužníka

o Pokračování ve srážkách ze mzdy

o Několik plátců mzdy

- Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb

o Poskytovatelé platebních služeb

o Průběh exekuce

o Povinnosti poddlužníka

o Omezení dlužníka

o Pohledávky nepostižitelné exekucí

o Omezení exekuce

- Daňová exekuce přikázáním jiné pohledávky

o Vymezení jiné pohledávky

o Průběh exekuce

o Povinnosti poddlužníka

o Omezení dlužníka

o Pohledávky nepostižitelné exekucí

- Odpis nedoplatku pro nedobytnost

o Nedobytný nedoplatek

o Postup při odpisu nedoplatku

- Lhůta pro placení daně

o Délka lhůty

o Úkony přerušující běh lhůty

o Úkony, které staví běh lhůty

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-815/2022; Vymáhání pohledávek podle daňového řádu (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

07.11.2023
ON-LINE

Začátek: 07.11.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200450

Uzávěrka: 31.10.2023

 Další termíny:

10.09.2024
Praha
10.09.2024
ON-LINE
12.11.2024
ON-LINE
12.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz