Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu - jak být pánem řízení

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Michal Tichý

Právník oddělení dopravy a správních agend Krajského úřadu Zlínského kraje. Spoluautor komentáře k zákonu č.13/1997 Sb., a komentáře k zákonu č.56/2001 Sb. Nyní se autorsky podílí i na komentáři k zákonu č. 250/2016 Sb. Ve své lektorské činnosti se věnuje obecně správnímu a přestupkovému řízení a, tak i vybraným otázkám zákona č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 13/1997 Sb.  Dále jako lektor i zkušební komisař zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků působí v Institutu pro veřejnou správu.

Popis:

Cíl semináře

Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou obstrukčních taktik a postupů účastníků správních řízení o přestupcích v silničním provozu a doporučí, jak zajistit potřebné uplatňování práv účastníků řízení a přitom současně předcházet maření smyslu a účelu přestupkového řízení.

Obsah semináře

Seminář se bude věnovat aktuálním obstrukčním taktikám účastníků přestupkových řízení v silničním provozu z pohledu praxe odvolacího orgánu v kontextu judikatury NSS, a to zejména v problematikách:

 • Efektivní dokazování a vedení řízení
 • Kdy není třeba ústní jednání
 • Použitelnost audio a videozáznamů
 • Jak vést ústní jednání, kontakt s účastníkem, zmocněncem, svědky
 • Jak reagovat na nejčastější námitky v řízení
 • Podjatost, požadavky na veřejné jednání
 • Neúplná podání – řešení dosud známých situací
 • Doručování – praktické návody
 • Jak na některé šikanózní žádosti o poskytnutí informací
 • Omluvy z jednání i s ohledem na opatření proti šíření nemocí
 • Řešení konkrétních situací předestřených účastníky kurzu

Určeno pro odborné referenty ORP i krajských úřadů, kteří vedou přestupkové řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb. na úrovni I. i II. stupně.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-880/2021; Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu

Kategorie:

Doprava, LogistikaSprávní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.03.2023
Praha

Začátek: 28.03.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 21.03.2023

 Další termíny:

10.05.2023
Praha
10.05.2023
ON-LINE
20.07.2023
Praha
20.07.2023
ON-LINE
05.09.2023
Praha
05.09.2023
ON-LINE
26.10.2023
Praha
26.10.2023
ON-LINE
05.12.2023
Praha
05.12.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky