Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Vladimír Polák

Soudce, který je inspirován cochemskou praxí, nastavil procesy interdisciplinární spolupráce subjektů zúčastněných na projednávání a rozhodování věcí rodinného práva soukromého v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. Problematice rozhodování soudu ve věcech péče o nezletilé se věnuje též v rámci lektorské činnosti. V současné době působí jako místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Popis:

Cíl semináře

V rámci kurzu bude představena problematika volby adekvátní metody interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé děti, a to jak v případech rodinného práva soukromého (např. věci péče, výživy a styku s nezletilým dítětem- inspirace cochemskou praxí) tak i rodinného práva veřejného (např. rozhodování o rodičovské odpovědnosti, pěstounské péči, výchovných opatřeních). Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a principy spolupráce, oprávněními a povinnostmi zúčastněných subjektů a sesíťováním jejich kompetencí, včetně příkladů možného nastavení interdisciplinárních procesů. Teoretický výklad bude doplněn kazuistikami a judikaturou.

Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním prohloubí vědomosti o právním rámci interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé, tj. o oprávněních a povinnostech jednotlivých subjektů a o relevantní judikatuře, osvojí si dovednost zvolit adekvátní metodu interdisciplinární spolupráce v závislosti na předmětu soudního řízení a procvičí si získané vědomosti a dovednosti na konkrétních příkladech. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci OSPOD.

Obsah semináře

1. Teoretická východiska a principy interdisciplinární spolupráce

· pozitivní a negativní závazek státu při respektování

· participační práva nezletilých

· koncept nejlepšího zájmu nezletilého dítěte

2. Oprávnění, povinnosti a procesy soudu, OSPOD a poskytovatelů odborné pomoci

· normativní úprava postupů jednotlivých subjektů interdisciplinární spolupráce

možnosti, překážky a limity vzájemné spolupráce

Harmonogam:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2023/0219-SP; Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé (webinář)
MV - AK/PV-69/2022; Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcechpéče soudu o nezletilé (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.11.2023
ON-LINE

Začátek: 23.11.2023 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200472

Uzávěrka: 16.11.2023

 Další termíny:

25.04.2024
Praha
25.04.2024
ON-LINE
21.11.2024
ON-LINE
21.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky