GDPR – aplikační praxe a prevence pochybení při zpracování osobních údajů

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Jan Panoš

Lektor je státním zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti. Od roku 2017 se podílel na implementaci GDPR v resortu justice, od května 2018 je pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační službu, Justiční akademii a soudní soustavu s výjimkou obou nejvyšších soudů. V oblasti problematiky osobních údajů působí jako lektor Justiční akademie. Vedle standardní činnosti pověřence v uvedeném oboru participuje též na legislativním procesu. 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je s využitím praktických příkladů seznámit účastníky semináře se způsoby komunikace se subjekty osobních údajů a vyřizováním jednotlivých podnětů dle GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

V případě důvodných podnětů budou demonstrovány příčiny jejich oprávněnosti spočívající na straně správce osobních údajů.

Součástí semináře bude řešení praktické interaktivní úlohy s jejím následným vyhodnocením.

 

Obsah semináře

Komunikace se subjekty osobních údajů nastavuje zrcadlo kompatibility správce s pravidly zpracování a ochrany osobních údajů.

GDPR a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů akcentoval zvýšená práva subjektů osobních údajů a tomu odpovídající transparentnost orgánů veřejné správy.  Kontext této právní úpravy ovlivňuje i některé další správní agendy včetně práva na přístup k informacím.

V posloupnosti semináře se budeme postupně zabývat:

-          strukturovaným výkladem garantovaných práv subjektů osobních údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů,

-          věcnými a procesními stránkami činnosti povinných správců osobních údajů,

-          zákonným omezením oprávnění subjektů osobních údajů,

-          možnostmi obrany subjektů osobních údajů při neuspokojivém řešení jeho situace,

-          praktickými případy nejčastějších důvodů podnětů subjektů osobních údajů,

-          nedostatkům při plnění povinností správce ve vztahu k subjektům osobních údajů,

-          vlivu právní úpravy GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů na výkon jiných agend veřejné správy,

-          závěry současné judikatury,

-          interaktivním řešením konkrétní úlohy a vyhodnocením tohoto řešení,

-          nejčastější pochybení při kontrolách ÚOOÚ a jejich předcházení

-          diskusí, výměně zkušeností a dalším souvisejícím tématům.   

Cílovou skupinou jsou zejména zaměstnanci veřejné správy podílející se z titulu své profesní náplně na komunikaci se subjekty osobních údajů a nastavování pravidel zpracování a ochrany osobních údajů v jednotlivých institucích. 

 

Harmonogram:

Harmonogram:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-333/2021; GDPR - ochrana osobních údajů (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, PřestupkyOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

29.03.2023
ON-LINE

Začátek: 29.03.2023 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200126

Uzávěrka: 22.03.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz