Dva zákony o zbraních po novele

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Milena Bačkovská

Vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Ministerstva vnitra. Věnuje se primárně otázkám zbraňového práva a problematice obecní policie.  

Popis:

 • Cíl semináře

  Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů zbraní se zaměřením na dopady novely zákona č.13/2021 Sb., o střelných zbraních a střelivu Pozornost je věnována i novému zákonu č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho přínosům.  Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkladů.

  Obsah semináře

  ·         Aktuální informace o fungování pozměněného zákona o zbraních a dalších legislativních změnách v oblasti zbraní.

  ·         Rozsah působnosti a přínosy nadstavbového zákona (zákona č. 14/2021 Sb.) a jeho provazba na zákon o zbraních

  ·         Další právní předpisy upravující oblast civilních zbraní.

  ·         Struktura zákona o zbraních, základní pojmy a orientace v normě.

  ·         Jednotlivé kategorie zbraní – možnosti jejich držení.

  ·         Skupiny zbrojních průkazů – rozsah oprávnění jejich držitelů.

  ·         Práva a povinnosti držitelů zbraní.

  ·         Zabezpečení zbraní.

  ·         Zbraně a základní životní situace – úmrtí, dědění zbraně, nálezy zbraní, svěření zbraně, cestování se zbraní.

  ·         Přestupky podle zákona o zbraních a nadstavbového zákona – modelové případy, způsoby jejich řešení, právní kvalifikace, postup správních orgánů.

  Určeno

  Všem subjektům veřejné správy i soukromého sektoru, kterých se bezprostředně dotýká problematika zákona o zbraních, nadstavbového zákona a jejich aplikační praxe.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV - 147/2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

08.06.2023
ON-LINE

Začátek: 08.06.2023 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200227

Uzávěrka: 01.06.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky