Pasti a nástrahy inspekční činnosti ve školách – Česká školní inspekce od A do Z

POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Mgr. Lenka Polášková

Více než 20 let pedagogické praxe jako učitelka, ředitelka školy, lektorka, autorka. Jako jedna z mála se věnuje také problematice medikace a zdravotnických úkonů v resortu školství a oblasti dokumentace, legislativy a práva v segmentu školství. V minulosti spolupracovala s Českou školní inspekcí nebo Výzkumným ústavem pedagogickým. V roce 2012 získala mezinárodní ocenění za projekt "Moje město, moje škola". Je autorkou řady publikací a metodik pro ředitele a učitele. V současné době působí aktivně jako lektorka, autorka a metodička.

Popis:

Cíl semináře

Načerpejte jasně, stručně a přehledně všechny klíčové informace týkající se inspekční činnosti ve školách a předejděte nepříjemným komplikacím! Lektorka nabídne informace z pedagogické praxe, legislativy a již tradičně také řadu užitečných dokumentů, vzorových předloh a materiálů, které účastníci mohou využít okamžitě ve své pedagogické praxi. Nezapomeneme také na aktuální, ožehavá témata a oblast managementu školy.

Obsah semináře

 1. Dokumentace, legislativa, právo:

  - Česká školní inspekce a její zakotvení ve školském zákoně.

  - Nejčastější nedostatky vyplývající z inspekční činnosti ve školách.

  - Dokumentace školy a inspekční činnost.

  - Inspekční činnost a její průběh.

  - Lhůty, možnosti odvolání.

  - Výstupy z inspekční činnosti.

  - Priority České školní inspekce.

  - Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání dětí a žáků.

 2. Pedagogická praxe:

  - Aktuality z pedagogické praxe

  – tenký led řízení školy.

  - Management školy a inspekční činnost.

  - Práva a povinnosti ředitele školy.

  - Práva a povinnosti zákonného zástupce dítěte, žáka. a další.

Cílová skupina

Ředitelé mateřských a základních škol a jejich zástupci. Zástupci zřizovatelů škol. Zájemci o téma.

Harmonogam:

9:00 – 13:00 hod.

Místo konání:

Kategorie:

Školství, Vzdělávání

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

26.09.2023
ON-LINE

Začátek: 26.09.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 4 hodiny

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2330200017

Uzávěrka: 19.09.2023

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

30.11.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky