DPH obcí a krajů v praktických příkladech

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Obsah semináře

 • Aktuální informace o zákonu o DPH, přehled významných změn pro r.2021 a 2022, výklady a stanoviska GFŘ, zápisy z KOOV.
 • Specifika pro ÚSC a p.o. jako osob povinných k dani - činnost, která není předmětem zákona o DPH, výkon veřejné správy – příklady činností, ekonomická činnost zdaňovaná, ekonomická činnost osvoboz0ená s nárokem na odpočet DPH a bez nároku na odpočet DPH – zásadní vliv na nárok na odpočet u přijatého plnění. Obchodní majetek. Hospodářská x hlavní činnost není pro DPH významná.
 • Kdy plátce DPH a kdy osoby identifikované, jaké rozdíly pro evidence
 • Výše obratu pro registraci, od kdy plátce DPH, registrace povinná a dobrovolná, jaké sankce v případě nesplnění registrační povinnosti. Rozšíření práva uplatnit odpočet v zákonem stanovených lhůtách před registrací. Kdy se vyplatí dobrovolná registrace.
 • Kdy lze zrušit registrace k DPH na žádost a kdy je z moci úřední.  Povinnosti vrátit uplatněné DPH v případě odregistrace.
 • Nárok na odpočet daně, lhůty a jejich počítání, uplatňování nároku na odpočet, snížení nároku - krácení a poměrování, povinnost vrátit části uplatněného odpočtu.  Nárok na odpočet DPH x transfery.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, specifika pro veřejnou správu, jak správně uvést do formuláře přiznání k DPH.
 • Vztahy ÚSC i p.o. k zahraničí, přijetí služeb z EU, nákupy předmětů z EU a jak správně postupovat z hlediska zákona o DPH, prodeje služeb p.o. do EU.
 • Sazby daně DPH, časté změny, rozšíření snížených sazeb. Možnosti uplatnění snížené sazby dodavatelem u dodávek ve výstavbě, u oprav a rekonstrukcí staveb.  U prodejních cen stanovit jednoznačně výši DPH pro schvalovací procesy dle předpisů platných pro ÚSC.
 • Specifika pro dodání a nájem nemovitých věcí, možnost osvobození, avšak rizika chyb.  Častý problém zejména u ÚSC, nutno splnit všechny podmínky pro případné dobrovolné zdanění nájmů.  Nutno sledovat efektivitu zvolených postupů. Změna od 1.1.2021 u nájmů bytových prostor s rizikem povinnosti vrátit uplatněné odpočty.
 • Zálohové platby a DPH, výklady MF kdy je povinnost odvést DPH a kdy nikoliv.
 • Daňové doklady, zjednodušený daňový doklad – chyby při uplatňování odpočtu, problematika zaokrouhlení, přepočet cizí měny, daňový doklad vystavený českým plátcem v cizí měně, jak zaúčtovat u příjemce.
 • Správa DPH, zdaňovací období a jejich změny, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, vzájemné vazby, změny formulářů. Dodatečná daňová přiznání, lhůty pro kontroly
 • Nespolehlivý plátce, kontrola zveřejněných účtů – dopad na ručení za nezaplacenou daň, proto zavést systém kontrol.
 • Vnitřní kontrolní systém – stanovení odpovědnosti za správné uplatnění DPH na výstupu a za správný propočet nároku na odpočet DPH na vstupu.

Harmonogram:

9:00–15:00

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-802/2022; DPH obcí a krajů v praktických příkladech

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

29.05.2023
Praha

Začátek: 29.05.2023 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200232

Uzávěrka: 22.05.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz