Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení aktuálně

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Šárka Chotěborská

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor sociálního pojištění. Lektorka se věnuje oblasti nemocenského pojištění a pojistného sociálního zabezpečení. Je členkou zkušební komise pro obor služby č. 15 - Sociální pojištění.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit účastníky kurzu s kompletní problematikou nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, zejména s aktuálními a očekávanými změnami z těchto oblastí. Upozornit na důsledky změn při provádění nemocenského pojištění a případné vyplývající povinnosti. Upozornit na problematická témata, časté dotazy a opakované chyby. Pro lepší pochopení bude využíváno i praktických příkladů.

Obsah semináře

Aktuality v nemocenském pojištění

•          Rekapitulace změn z roku 2023

•          Novinky v roce 2024

•          Informace o dalších připravovaných změnách

•          účast na nemocenském pojištění (vznik a zánik) - zde jsem odmazala text, protože rozhodný příjem se pro příští rok nemění.

  •         Změna při vzniku pojištění a  při placení pojistného u zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce

•          Nové redukční hranice

•          Dávky nemocenského pojištění – změny v dávkách (u peněžité pomoci v mateřství, dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného)

  •         Změny v sociálním pojištění - delegace zaměstnavatelů z PSSZ, změny při stanovení místní příslušnosti.
  •         Změny v sociálním pojištění - delegace zaměstnavatelů z PSSZ, změny při stanovení místní příslušnosti.
  •         Informace o připravované novele zákona o nemocenském pojištění - elektronizace dalších dávek NP a další novinky 

•          Nové povinnosti zaměstnavatele

•          Výklady problematických témat

  •          Informace o připravované novele zákona o nemocenském pojištění - elektronizace dalších dávek NP a další novinky

 

Aktuality v pojistném na sociální zabezpečení

•         Rekapitulace změn z roku 2023

•          Novinky v roce 2024 – slevy na pojistném (pro zaměstnavatele, pro zaměstnance),

  •       Zavedení pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnance,  
  •       Postupy při placení pojistného u dohod o provedení práce

 

Aplikace opatření zavedených konsolidačním balíčkem - změna u vzniku pojištění a placení pojistného u zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce; zavedení placení pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnance.

Změny v zákoně o nemocenském pojištění od r. 2024 - změny v dávkové oblasti (u peněžité pomoci v mateřství, dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného).

Změny v sociálním pojištění - delegace zaměstnavatelů z PSSZ, změny při stanovení místní příslušnosti.

Informace o připravované novele zákona o nemocenském pojištění - elektronizace dalších dávek NP a další novinky

Harmonogam:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-598/2021 (webinář), Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.11.2023
ON-LINE

Začátek: 28.11.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200501

Uzávěrka: 21.11.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky