Jak se příjemce může bránit nesprávným postupům poskytovatele dotace

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Petr Mikeš Ph.D.

Předseda senátu Nejvyššího správního soudu, specializující se na oblast veřejných zakázek a oblast státní služby

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou, ale zejména rozhodovací praxí soudů v oblasti ochrany žadatelů o dotace a příjemců dotací.

Obsah semináře

Bude popsána právní úprava, ale zejména rozhodovací praxe soudů, která právní úpravu v této oblasti zcela zásadním způsobem dotváří

- jakým způsobem se může bránit neúspěšný žadatel o dotaci

- jaké jsou požadavky na přísnost, srozumitelnost a předvídatelnost dotačních pravidel

- za jakých podmínek lze výplatu dotace pozastavit

- jak se lze bránit proti nevyplacení dotace či její části a proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-837/2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

27.11.2023
ON-LINE

Začátek: 27.11.2023 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200497

Uzávěrka: 20.11.2023

 Další termíny:

30.09.2024
Praha
30.09.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz